De bästa produkterna – den bästa servicen.

När du köper en Fendt får du en högteknologisk produkt som uppfyller mycket högt ställda krav. Du kan därför också förvänta dig förstklassig service från kompetenta, certifierade Fendt återförsäljare. Fendt Services har ett omfattande utbud av tjänster, till exempel certifiering av återförsäljare med utmärkta kunskaper och bästa verkstadskvalitet, förarutbildning för ännu mer ekonomisk körning eller attraktiva finansierings- och hyreserbjudanden. På så vis bidrar vi ytterligare till att öka både lönsamheten och driftsäkerheten.

Serviceavtal Fendt Care
Överblick över underhåll och värdebevarande

Välj Fendt Care-tjänsterna för att försäkra dig om att din Fendt-maskin fungerar och behåller sitt värde. Välj önskad prisnivå för tjänsten redan vid köpet. Du får då tillgång till förstklassig service samt reparations- och underhållstjänster till fördelaktiga fasta priser.

Dina fördelar

 • Dina fördelarMaximal driftsäkerhet
 • Originalkomponenter och -material
 • Regelbundna servicearbeten
 • Optimalt värdebevarande

Din närmaste lokala servicepartner är alltid redo att hjälpa dig. Servicepartnern har Fendt-originalkomponenter och material i lager, och underhåller din maskin regelbundet. Ni planerar tillsammans in tidpunkter som stör ditt arbete så lite som möjligt. Om så önskas kan din servicepartner även utföra föreskrivna säkerhetskontroller och övergripande undersökningar. På så sätt kan du planera säkrare och även spara tid.

Garantiförlängning Fendt Care
Inkluderade tjänster med fullständig kostnadsöverblick

För att din maskin alltid ska vara i användningsklart skick erbjuder vi skräddarsydda underhålls- och reparationstjänster utöver den lagstadgade garantin.

Dina fördelar

 • Längst skydd på marknaden för traktorer
 • Branschens mest omfattande skydd och giltighetstid
 • Skydd uppbackat av tillverkaren
 • Även AGCO originaldelar omfattas
 • Långtgående flexibilitet och riskförebyggande
 • Uppgradering av en befintlig garantiförlängning
 • Alla kostnader under kontroll och säkrare planering

Fendt Care har olika giltighetstider och prisnivåer att välja mellan beroende på maskintyp, med och utan självrisk.

Fendt har det mest omfattande och bästa serviceerbjudandet på marknaden

Effektivt återförsäljarstöd via Fendt Connect

Den bästa produkten under det bästa paraplyet

 • Med fordonsägarens samtycke kan återförsäljaren få tillgång till maskindata för att snabbare identifiera och lösa problem som felkoder. De överförda uppgifterna kan också användas för att effektivt hantera maskinens underhållsstatus.
 • En rapport om hur maskinen används gör det möjligt för kunden att korrigera maskinens funktion och förbättra inställningarna för kommande arbeten.

Mer om Fendt Connect

Hyr en Fendt: Används istället för att köpa för mer flexibilitet och likviditet.

Om du har ett kortvarigt behov av extra kapacitet eller skulle vilja använda en traktor under en längre tid utan att köpa så kan din Fendt återförsäljare erbjuda dig en perfekt lösning med anpassade hyrerbjudanden. På så sätt matchar din fordonspark alltid din aktuella jobbsituation.
Hyrpaketet för din traktor kan skräddarsys efter dina behov. Detta ger dig mer fria tillgångar och du kan enkelt beräkna kostnaden per timme. Om så önskas, kan vi utföra allt servicearbete, erbjuda ett totalt försäkringsskydd med alla reparationer*. Ett verkligt bekymmerslöst paket där du inte behöver binda upp kapital.

* Reparationer enligt Fendts garantipolicy; naturligt slitage (t.ex. däck) och uppsåtliga skador är undantagna.

Dina fördelar:

 • Mer kapacitet
 • Alltid den senaste tekniken
 • Högre likviditet istället för långsiktigt uppbundet kapital
 • Pålitlig beräkning genom fasta timpriser
 • Flexibel varaktighet (upp till 3 år eller 4 500 timmar)
 • Skattefördel: hyreskostnader är rörelsekostnader

Våra tjänster:

 • Regelbunden service, t.ex. byte av olja och filter samt en övergripande kontroll av alla fordonets funktioner
 • Reparationer på traktorn* inkl. Fendt originalreservdelar och -material samt arbetskostnader och underhållsarbete
 • Full fordonsförsäkring

* Reparationer enligt riktlinjerna för Fendts garanti; naturligt slitage (t.ex. däck) och uppsåtliga skador är undantagna.

Din Fendt återförsäljare: Kompetent, certifierad och välutrustad: det håller din fordonspark i form och dig mobil

Så att din Fendt förblir 100 % Fendt

Din Fendt återförsäljare installerar endast originalreservdelar. De har en inbyggd garanterad kvalitet och en testad funktionssäkerhet.

Detta betalar sig på flera sätt:

 • 12 månaders garanti på Fendt originalreservdelar inklusive montering
 • den högsta nivån för driftsäkerhet
 • högsta andrahandsvärde

Allt ombord – allt under kontroll!

Varje certifierad återförsäljare har ett modernt servicefordon, beprövade och optimerade verktyg, servicelitteratur samt FENDIAS, det datorstödda analys- och diagnossystemet. Detta gör det möjligt för den mobila teknikern att snabbt lokalisera och åtgärda eventuella fel.

Professionell verkstad och kvalitetsservice

Den certifierade återförsäljarens verkstadschefer och mekaniker har alltid koll på den senaste tekniken. Tack vare moderna diagnossystem, elektroniska reservdelskataloger och nätbaserade ordersystem får de snabbt tillbaka din Fendt i arbete.

AGCO Source – kunskapsplattformen

AGCO Source gör det möjligt för våra återförsäljare och vår servicepersonal att snabbt dela med sig av sin erfarenhet beträffande tekniska frågor. Som Fendt-kund drar du nytta av denna kontinuerligt växande och ständigt tillgängliga kunskapsplattform genom snabb teknisk hjälp, förebyggande av onödiga upprepade reparationer och kortare stilleståndstider.

Fendt återförsäljare: Vi håller din fordonspark i form Snabb assistans vid nödsituationer

Under skördesäsongen är din Fendt återförsäljare tillgänglig dygnet runt veckans alla dagar. Vid haveri kommer en tekniker snabbt ut till dig och reparerar din maskin så snabbt som möjligt.

Mosaic

Transparent Fendt

Snabb feldiagnostik är grunden för snabba reparationer. Teknikerna använder FENDIAS för att få tillgång till de digitala data som finns lagrade i din Fendt. Data samlas även in och analyseras, t.ex. data från hydrauliken och transmissionen. Allt för kontinuerlig driftsäkerhet.

 • Mosaic

  Transparent Fendt

  Snabb feldiagnostik är grunden för snabba reparationer. Teknikerna använder FENDIAS för att få tillgång till de digitala data som finns lagrade i din Fendt. Data samlas även in och analyseras, t.ex. data från hydrauliken och transmissionen. Allt för kontinuerlig driftsäkerhet.

 • Mosaic

  Fendt24 – eftersom din tid är värdefull

  Om din återförsäljare inte har en reservdel på lager under säsongen och beställer den senast 18.00 så kommer AGCO Parts att leverera den till din återförsäljare senast 08.00 nästa dag. Fendt24 tar emot beställningar dygnet runt. Din reservdel är redo för leverans från centrallagret inom två timmar.

 • Mosaic

  Reservdelslöfte – maskiner med Fendt Care-avtal

  Fendt Care-avtalet garanterar att om den del som orsakar problemen beställs senast 18.00 så kommer den att levereras till din återförsäljare senast 08:00 morgonen efter. Om detta inte lyckas kommer vi att stå för en del av kostnaden för reservdelen.

 • Mosaic

  AGCO Parts Books – reservdelskatalogen online

  AGCO Parts Books innehåller alla elektroniskt tillgängliga reservdelskataloger. Genom att använda reservdelslistan kan du identifiera alla tillgängliga reservdelar och beställa dem direkt via din Fendt återförsäljare. På detta sätt sparar du tid och pengar genom att utföra reparationer och underhållsarbete själv.

AGCO Parts Books

AGCO Parts Books reservdelskatalogsystem är tillgängligt från och med nu. Kontakta din Fendt återförsäljare för att få dina personliga inloggningsuppgifter.

Återförsäljare

AGCO Parts Books

AGCO Parts Books to Go

Identifiera reservdelar till din Fendt maskin – varsomhelt och närsomhelst. Denna app ger dig interaktiv åtkomst till vår reservdelskatalog och våra sprängskisser. Du får direkt åtkomst till reservdelainformation och reservdelsnummer. Rätt del kan snabbt och enkelt identifieras, väljas och placeras i varukorgen och sedan skickas via e-post. Books To Go gör att du:

 • enkelt kan identifiera reservdelar till din Fendt-maskin
 • kan sammanställa ett urval av reservdelar
 • kan skicka valet av reservdelar till valfri e-postadress
 • kan visa tidigare nedladdade reserdelslistor när du är offline
 • kan använda menyer på flera språk
 • kan visa reservdelslistor oavsett var du befinner dig!

Appen finns till din smartphone på App Store eller Google Play Store. Kontakta din Fendt återförsäljare för att få dina personliga inloggningsuppgifter.

App Store

Google Play Store