360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Dokumenterad, analyserad, informerad

Effektiv maskinpark och jobbhantering är grunden för maximal transparens och optimerad maskinmanövrering. Dessutom ökar både de lagmässiga och företagsmässiga kraven på registrering av data mer och mer. Med VarioDoc, VarioDoc Pro och AgCommand™ kan alla relevanta data registreras med ett minimum av ansträngning och tidsåtgång, bearbetas i realtid, dokumenteras i växtodlingsprogrammet och analyseras.

VarioDoc

Modern arbetsstyrning

VarioDoc är lösningen för effektiv arbetsstyrning och bekväm datainsamling för lantbruks- och entreprenadföretag. Med Varioterminalen kan all relevant information matas in redan på fältet så att det efterföljande arbetet hemma på kontoret kan reduceras till ett minimum.

Automatically recorded

Data från traktorn och ISOBUS-redskapet registreras automatiskt med VarioDoc, t.ex. applikationskvantiteten. På skördetröskorna och exakthacken registreras maskininformation som skördad areal, bränsleförbrukning och driftstid. Och det fungerar i den andra riktningen också – nya jobb som ska utföras kan skapas hemma på datorn och sedan överföras till terminalen för vidare bearbetning.

Sicherer Datenaustausch

En enda synkroniseringsprocedur är allt som behövs för att uppdatera data både på datorn och i terminalen. Sedan har du alla aktuella nyckeldata, t.ex. om användning av pesticider och gödning, tillgängliga i traktorn och du kan snabbt reagera på förändrade villkor. Jobben finns kvar i terminalen tills datautbytet via Bluetooth eller mobilt nätverk är helt klart. Data synkroniseras automatiskt så fort traktorn är inom räckhåll.

Kompatibilitet med många växtodlingsdatabaser

Den öppna ISOXML-standarden möjliggör datautbyte med växtodlingsprogram från BASF, Helm, Land-Data Eurosoft / FarmFacts, agrocom, Farm Works och Land-Data Eurosoft. På så sätt är Fendt den första tillverkaren som kan erbjuda ett dokumentationssystem som är kompatibelt med flera olika växtodlingsprogram.

Jobbhantering

Nya jobb kan skapas på datorn och sedan överföras till traktorn. När arbetet är klart förs det in i växtodlingsprogrammet. Detta kan göras trådlöst, så man behöver inte spara data som fältnamn och aktuell gröda, använt material och kvantitet, förare osv. på ett externt minne. VarioDoc Pro registrerar kontinuerligt positions- och maskindata, och dataöverföring är möjlig via mobilt nätverk. Det här är en stor fördel, särskilt för entreprenörer eller större jordbruk, eftersom traktorn inte måste befinna sig i närheten av gården när dataöverföringen sker.

Korrekta positionsdata för ditt växtodlingsprogram med VarioDoc Pro. Maskindata som t.ex. motorns varvtal, bränsleförbrukning eller kraftuttagsvarvtalet kan registreras för varje position. Beroende på vilken version du har kan du visualisera det arbete som utförts grafiskt på din dator, t.ex. med hjälp av kartor som visar den relativa bränsleförbrukningen eller erforderlig dragkraft. Detta är en avsevärd fördel jämfört med icke-integrerade, eftermonterade system.

Huvudsida VarioDoc

Olika typer av information visas på huvudsidan för VarioDoc. Dessa är jobbets namn, fältets namn och gröda, företag och kund samt använda insatsvaror. Med hjälp av den virtuella knappsatsen till höger kan man t.ex. starta inspelningen.

VarioDoc Pro i automatiskt läge

Moderna växtodlingsprogram gör att VarioDoc kan börja registrera relevanta data automatiskt. Sedan tilldelar programvaran dessa data till de olika fälten utifrån registrerade positionsdata. Maximal bekvämlighet eftersom du kan få fram data utan ansträngning.

VariableRateControl

Den nya funktionen VariableRateControl (VRC) gör det möjligt att använda användningskartor och automatisk justering av användningstakten för redskapet t.ex. gödselspridare, växtskyddssprutor och såmaskiner. Funktionen baseras på ISOBUS-standarden med funktionen "TC-GEO". Användningskartan skapas med hjälp av ett kompatibelt fälthanteringssystem och överförs till Varioterminal via VarioDoc Pro.

Med VariableRateControl kan 5 användningskartor användas parallellt. Dessutom skapas en karta över använd kvantitet för senare kontroll. Behållarhantering finns för stora redskap med många behållare. Den kan definiera om behållarna töms parallellt eller i en viss sekvens – om redskapet stöder denna funktion.

AgCommand™ – Den professionella maskinparkshanteringen

Maskinpark under kontroll

Fendt erbjuder intelligenta lösningar för din maskinparkshantering. Detta för att du alltid ska vara informerad om var dina maskiner finns och var de används. På detta sätt kan du alltid följa och optimera arbetet.

AgCommand™ telemetri – förberedelse

VarioDoc Pro inkluderar förberedelse för AgCommand™ telemetrisystem för Fendt-traktorer. Skördetröskorna i X-serien och P-serien är även förutrustade för AgCommand™ som standard. Det intelligenta maskinparkshanteringssystemet kan därför installeras och börja användas när som helst.

Öppna system för hela maskinparken

AgCommand™ finns i två konfigurationer. AGCO-maskinerna finns med AgCommand™ Advanced som registrerar relevanta data för lantbrukstillämpningar. Alla maskiner från märken utanför AGCO Corporation kan efterutrustas med AgCommand™ Standard som kontinuerligt registrerar GNSS-positionsdata.

AgCommand™ -funktionen

AgCommand™ tillhandahåller en konstant anslutning för dina maskiner och förare. Den sinnrika funktionsprincipen gör det möjligt:

 1. Maskinen lokaliseras via GNSS-position.
 2. Maskinens data registreras kontinuerligt i bakgrunden.
 3. Data överförs till AgCommand™-servern med regelbundna intervaller via den mobila internetanslutningen.
 4. Data kan även visas på en dator, iPhone eller iPad, bara du har en internetuppkoppling.

AgCommand™ i översikt

Mosaic

Den plats där maskinen arbetar för tillfället kan visas på kartan. Med GeoFencing-funktionen kan en gräns dras, inom vilken maskinen får lov att röra sig. Om maskinen lämnar detta område får du omedelbart ett meddelande via e-post eller sms.

 • Mosaic

  Den plats där maskinen arbetar för tillfället kan visas på kartan. Med GeoFencing-funktionen kan en gräns dras, inom vilken maskinen får lov att röra sig. Om maskinen lämnar detta område får du omedelbart ett meddelande via e-post eller sms.

 • Mosaic

  Du kan tydligt se var maskinen var. Dess position registreras var 10:e sekund via GNSS. Olika parametrar registreras också, t.ex. bränsleförbrukning eller hastighet.

 • Mosaic

  Analysförmågan i AgCommand™ gör att du kan optimera arbetet på ett mycket effektivt sätt. T.ex. så beräknas arbetstiden automatiskt med hjälp av den djupgående prestandaanalysen.

Fendt Variotronic – dina kommande steg