360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Nya vägar för större skörd: Precisionslantbruk.

Tack vare det välorganiserade armstödet som innehåller 4-in-1 Varioterminal, multifunktionsjoystick, fyrvägsreglage, reglage för EHR Power-lyft, ventilstyrning och membrantangentbord har du allt under kontroll.

Alltid på rätt spår – Fendt VarioGuide med Contour Assistant

Med VarioGuide – det centrala spårguidningssystemet för Fendt-maskiner – arbetar du hela tiden med yttersta precision. Mellan två olika tillval för olika mottagare (NovAtel® eller Trimble®) och en rad olika signaler med korrigeringsdata. Fendt VarioGuide med Contour Assistant hjälper dig att arbeta ännu mer effektivt och enkelt med hjälp av de nya körspårstyperna Contour Segments och Single Track. Med Contour Segments kan du använda flera olika körspår samtidigt. Traktorn växlar automatiskt till rätt körspår beroende på dess aktuella riktning och position. Guidesystemet är till stor hjälp på vändtegen.

Telemetrisystemet Fendt Connect

Vår telemetribaspaket är det bästa sättet att analysera och hantera din maskinpark. Fendt Connect kan avläsa, lagra och analysera maskindata som en del av paketet. Detta gör det enklare att planera driftstid och maskinkapacitet, vilket i slutänden hjälper till att öka kostnadseffektiviteten för dina fordon. Se maskindata på din dator eller smarta enhet, inklusive:

  • Maskinens position och körväg (kartvy)
  • Bränsleförbrukning
  • Hastighet
  • Driftstid
  • Maskinkapacitet
  • Felmeddelanden
  • Kommande servicetillfällen

med mera.

ISOBUS Control

ISOBUS-kompatibla redskap styrs antingen med joystick eller med Varioterminal.

Realtidsvisning med Smart Connect

Appen Smart Connect (tillval) visualiserar maskinparametrar i realtid utan att spara några data. I egenskap av ett betrott varumärke för jordbrukslösningar lägger Fendt extremt stor vikt på datasäkerheten. Användningen av Fendts digitala tjänster omgärdas av strikta europeiska standarder för datasäkerhet.

Behovsbaserad hantering med SectionControl och VariableRateControl

Styr enkelt både helautomatiserade SectionControl och den sektionsspecifika användningen av produkter med hjälp av VariableRateControl via Varioterminal.

Uppdaterat. Även i framtiden. Programvaruuppdateringar från Fendt

Tack vare våra programvaruuppdateringar kommer din Fendt 1000 Vario alltid att hållas helt uppdaterad, även flera år framöver. Det är bara att be din återförsäljare att gratis installera de senaste uppdateringarna upp till två gånger per år, i samband med ordinarie service (arbetstiden debiteras).

Dokumentation med Fendt VarioDoc

Fältdata sparas i fältdatabasen i dokumentationssystemet VarioDoc. VarioDoc Pro registrerar även GPS-positionsdata och överför data nästan i realtid.

Underlättar ditt arbete.

Med Fendt VarioGuide kan du välja mellan två olika mottagare: NovAtel® och Trimble®:

Power-joysticken

Power-joysticken har två knappar för VariotronicTI vändtegsautomatik, 2 inställningar för farthållare och ett varvtalsminne. Varioterminal 7" ger perfekt översikt.

Profi-joysticken

Profi-joysticken har fyra knappar för VariotronicTI vändtegsautomatik, två farthållare, två varvtalsminnen och knappar för styrning av två hydrauliska ventiler. Varioterminal 10.4" har två kameraingånger.

VarioGuide Contour Assistant

Programvarutillvalet VarioGuide Contour Assistant lägger till Contour Segments och Single Track till de bekanta körspårstyperna i VarioGuide. Detta gör arbetet på fältet ännu enklare och effektivare.

Körspårstypen "Contour Segments"

Fram tills nu har förare behövt registrera olika körspår för att kunna arbeta på olika sektioner av fältet. Dessutom behövde de manuellt växla mellan de olika körspåren under pågående arbete. Du kan använda körspårstypen Contour Segments för att registrera varje segment och körspår i samband med en enda körning runt fältet, eller tillämpa dem direkt utifrån befintliga gränslinjer för fältet. Alla relevanta körspår grupperas till en gemensam enhet. Contour Assistant detekterar automatiskt rätt spår.

Körspårstypen "Single Track"

Använd Single Track för att registrera ett nästan ändlöst spår med en öppen kontur. Du behöver inte längre automatiskt generera parallella spår. Denna funktion är perfekt för skydd av gröda eftersom du kan registrera ett spår och tillämpa det för hela fältet.

VariotronicTI vändtegsautomatik

Med systemet VariotronicTI vändtegsautomatik kan du tillämpa valfri av dina vändtegssekvenser med en knapptryckning. Du kan spara upp till 25 redskap. I kombination med VarioGuide detekterar VariotronicTI automatiskt positionen och initierar automatiskt alla inspelade steg på vändtegen.