360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Min partner – nu och i framtiden.

De nuvarande skötselmetoderna i fruktträdgårdar och på vinodlingar och specialiserade grödor kräver upp till 20 körningar om året. Detta ställer enorma krav både på människorna och maskinerna, vilket i sin tur påverkar resultatet. Därför kan Fendt 200 V/F/P Vario fås med automatiska styrsystem via ISOBUS-standarden och en förinstallerad, TIM-styrningsförberedd modul för autostyrning som tillval. Det gör att du kan styra med hög precision över området i förhållande till din position, eller att traktorn styrs exakt längs med raden med hjälp av sensorsystem, vilket gör att det optimala avståndet till grödan hela tiden upprätthålls med klippaggregat eller en spruta monterad.

De positionsrelaterade GPS-systemen kan styras med en noggrannhet på 2 cm vid arbete. Maskinen använder sig också av ultraljudssensorer som registrerar den exakta positionen för raden i realtid, och styr därför Fendt 200 V/F/P Vario med precision med det förinställda avståndet. Modulen inkluderar hydraulstyrningsventilen och de nödvändiga sensorerna med tillhörande kablage. Din Fendt 200 V/F/P Vario erbjuder integrerade knappar på manöverpanelen för aktivering.

De positionsbaserade GPS-styrsystemen på Fendt 200 V/F/P Vario har en noggrannhet på ned till 2 cm.

Terminalen för autostyrning är integrerad för maximal användarvänlighet och är lätt att läsa av..

Ultraljudssensorer används för autostyrning i byggnader eller grödor under täckduk.

VarioActive – snabbstyrning med bara ett handgrepp

Styr snabbare till nästa rad med VarioActivestyrsystemet. För första gången kan Fendt erbjuda styrsystemet VarioActive i specialtraktorsegmentet med nya 200 V/F/P Vario. Med VarioActive-styrning aktiverad halveras antalet rattvarv mellan de olika ändlägena. Under arbete, t.ex. vid körning in i en ny linje är den nya funktionen mycket användbar, eftersom det krävs mycket färre justeringar med ratten.

VarioActive-funktionen gör att du alltid får maximalt styrutslag med endast ett rattvarv.

VarioActive snabbstyrning kan enkelt aktiveras med hjälp av konsolen på ratten.

Nästa steg till din Fendt 200 V/F/P Vario