360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Den perfekta motorn för din gård.

Högt vridmoment, effektivt och rent

Med upp till 687 Nm (516 Vario) är den dynamiska, 4-cylindersmotorn med högt vridmoment beprövad och testad för alla typer av uppgifter inom kraft-segmentet med en maximal uteffekt mellan 131 och 171 hk. 4-ventilstekniken med direktinsprutning möjliggör effektiv bränsleförbrukning för bästa totala effektivitet. Med kombinationen av avgasefterbehandlingen SCR och det passiva dieselpartikelfiltret CSF uppfyller Fendt 500 Vario den senaste utsläppsstandarden Stage 4/Tier 4 final, och har en särskilt ekonomisk dieseloch AdBlue-förbrukning. Aluminiumkolvarna har även en speciell återgjuten skålkant för maximal stabilitet och hållbarhet.

Kraftfull kylning för att frigöra mer kraft

Områden som alstrar mycket värme måste således kylas ned. Kylare, mellankylare, transmissionsolja och bränslekylaren utgör en mycket effektiv kylenhet för en effektiv och kraftfull motor. Den kraftfulla vattenpumpen levererar 312 l/min för ideal motorkylning. Den extra bränslekylningen möjliggör ännu effektivare energianvändning, tack vare att svalare bränsle levererar högre effekt. Tillsammans med värmeväxlaren för motorolja arbetar motorn vid synnerligen låga temperaturer. Detta innebär att Fendt 500 Vario levererar den bästa prestandan, även vid extremt höga temperaturer.

Kraftfull, tyst och effektiv i det oberoende Profi Test (7-2017)

I samarbete med DLG satte de oberoende testarna från jordbrukstidskriften verkligen 514 Vario på prov. Deras dom var följande: ”Med dess 4,1 l är denna 4-cylinders kraftfull, tyst och effektiv. DLG:s tester av PTObromsning visade 514-enheten från dess bästa sida. Från motorn som är klassad som 99 kW kunde nästan 94 kW uppmätas på axeltappen. Vid maximal hastighet levererade den aktningsvärda 101 kW.” Och testarnas omdöme om dieselförbrukningen? ”259 g/kWh eller bara 232 g/kWh vid PTO är fenomenalt, och endast 10 g/kWh AdBlue utöver detta.”

Effektiv avgasteknik

Effektiv avgasteknik Avgasefterbehandlingen och dieselpartikelfiltret rengör avgaserna, minskar AdBlue-förbrukningen och säkerställer lång livslängd med låga driftskostnader. Den externa avgasrecirkulationen (EGRex) minskar kväveoxiderna redan innan de når avgasröret, vilket gör att mindre AdBlue behövs. Det passiva dieselpartikelfiltret (Coated Soot Filter, CSF) tvättar bort oförbrända kolväten och partiklar från avgaserna. Det integrerade värmeregleringssystemet regenererar dieselpartikelfiltret (CSF) automatiskt vid körning.

Det högpresterande luftfiltret på Fendt 500 Vario har lång filterlivslängd tack vare en förrenare och att det är lätt att komma åt för underhållsarbete. Det är särskilt effektivt placerat i området bakom kylaren, där det är mindre dammigt.

Fendt 500 Vario når sin topphastighet på 50 km/h vid det låga motorvarvtalet 1 700 rpm medan 40 km/h nås vid låga och tysta 1 400 rpm.

500 Vario har en tank som rymmer 298 l diesel, vilket gör det möjligt att arbeta under längre perioder utan uppehåll. AdBlue-tanken är helt integrerad i dieseltanken och rymmer 31 liter. Båda tankarna kan fyllas på från samma sida.

All information i en översikt – till exempel via bränsleförbrukningsindikatorn på terminalen.

Motorkarakteristik – Fendt 516 Vario

Vridmoment på 687 Nm, 171 hk maxeffekt vid 1 900 varv per minut

Njut av och dra nytta av Varios extra kraft.

Vario extra kraft – upp till 7 % besparing på arbetstid och upp till 9 % mindre diesel

Den extra kraften i Fendt Vario kommer från att alltid arbeta med perfekt hastighet och optimal effektivitet för att uppnå maximal produktivitet. Detta plockar fram kraftreserver som snabbväxlar inte kommer åt. Oberoende tester* visar att detta besparar dig upp till 7 % i arbetstid* och upp till 9 % i dieselförbrukning* jämfört med växellåda, beroende på gårdstyp. För en 100 ha fodergård blir det upp till 46 sparade arbetstimmar eller mer, än 6 sparade arbetsdagar** och 14 500 liter diesel sparat över 7 000 driftstimmar. I insparade pengar tack vare det kontinuerliga systemet blir det över 30 000 €**! Lita på expertisen som nåtts efter fler än 250 000 monterade växellådor.

* Landwirtschaftliches Wochenblatt Westfalen-Lippe, 5-2001; 100 ha fodergård; ** Egna beräkningar: 165 hk traktor, 700 driftstimmar per år – ekonomisk livstid 10 år/7 000 driftstimmar, genomsnittlig förbrukning 25 l diesel/driftstimme; *** Sparade driftskostnader: Hyreskostnad för en traktor på 165 hk – 24 €/driftstimme *** (justerade taxor inom maskinpool 165 hk – http://www.mr-bayreuth.de/images/inhalte/ verrechnungsheft2018.pdf; 460 driftstimmar = 115 360/7 000 driftstimmar

Perfekt hantering: Kontinuerligt vid 20 m/h

Från obegripligt långsamma 20 m/h upp till 50 km/h arbetar du med kontinuerlig krafttransmission utan behov av att växla. Till och med i sluttningar kan du stanna smidigt tack vare den aktiva stoppkontrollen – och accelerera mjukt och utan några ryck. Detta skyddar både dig och din mark.

Backa utan att byta växel, och med 2 farthållare

Steglös, slitagefri backomkoppling för ännu enklare hantering – som tillval via joystick eller via backspaken med inbyggd låsfunktion nedanför ratten på vänster sida. Utmärkt support, i synnerhet vid lastningsarbete. Med 2 farthållare kan du spara 2 olika hastigheter och hämta dem när som helst.

Reglering med gaspedal eller joystick: Körläget kan ställas in individuellt: Hastigheten kan styras antingen med pedalen eller med joysticken. Ändra körriktning antingen med joysticken eller med hjälp av backspaken med inbyggd stopp/start-funktion.

Slitagefri backomkoppling med friläge samt stopp- och startfunktion. Konstant effektöverföring – för smidig, markvårdande acceleration.

Exklusivt och extra praktiskt: Nollställningen av indikatorn har 3 triggningsinställningar: styrutslag, tid och hastighet.

Tre hastigheters kraftuttag inklusive 1000 Ekonomi

Kraftens raka väg från motorn till kraftuttagstappen innebär att Fendt 500 Vario med sina 3 PTO-varvtal överför effekten till kraftuttaget synnerligen effektivt. Tillvalet 1000E PTO – levererar 1000 rpm vid det låga motorvarvtalet 1 540 rom – kan spara in 7 % bränsle åt dig.

Tre stycken kraftuttag med startstyrning och lyfthöjdsstyrt automatiskt PTO-läge – som enkelt förinställs elektro-hydrauliskt på membrantangentbordet, startstyrningen garanterar en försiktig och varsam start av redskapen. En ytterligare fördel är kraftuttagsautomatläget, som bekvämt slår på och av kraftuttaget beroende på lyfthöjden.

Fendts sinnrika Vario-transmission är en hydrostatiskmekanisk drivning med kraftfördelning. PTO-tappen roterar fritt.

Den perfekta duon: TMS och automatisk belastningskontroll 2.0

Traktorns styrsystem TMS övervakar motorn och transmissionen så att de hela tiden utan ansträngning arbetar optimalt. Du behöver bara specificera önskad hastighet. Därefter tar den automatiska övervakningen av maximal belastning över och ställer in motorbelastningen utifrån effektbehovet. Det innebär att motorn hela tiden arbetar i sitt idealistka varvtalsområde. Föraren kan reglera inställningarna manuellt om så önskas. Med kick-down-läge kan du köra på samma sätt som en automatväxlad bil.

Du kan lätt justera transmissionsfunktionerna på armstödet, till exempel hastighetsområdet för körpedalen med vridreglage. Också TMS, 4WD och kraftuttagshastigheten justeras med ett klick på knappsatsen. Förinställningen av PTO och de automatiska funktionerna är gulmarkerade.

Före alla andra på mer än ett sätt.

Den överlägsna kör- och arbetskomforten hos en HGV

Den intelligenta kombinationen av tre system garanterar maximal åk- och manövreringskomfort: nivåreglerande framaxelfjädring med tippningskontroll, hyttfjädring och aktiv lyftarmsdämpning.

Säker körning även med höga nyttolaster

Fendt 500 Vario är byggd på en robust halvram, konstruerad för en tillåten totalvikt på 10 500 kg, med en nyttolast på över 4 000 kg. Den utrymmesbesparande halvramskonstruktionen ger plats för framaxelfjädringen med längsgående arm, vilket ger extra hög förarkomfort.

Framaxelupphängning – Upp till 7 % större produktivitet, med överlägsen enkelhet

Den självutjämnande framaxelupphängningen med 80 mm upphängning garanterar optimal dragkraft och ökar din produktivitet med upp till 7 %. Den ständigt kraftfulla Vario-driven ger dessutom bästa körsäkerhet även på sluttningar eller med frontlastare.

Självutjämning med full kontroll

Den integrerade automatiska nivåregleringen med positionssensor garanterar konstant fjädringskomfort för alla typer av belastningar. Upphängningen kan avaktiveras helt med en knapptryckning för arbeten som kräver särskild noggrannhet och precision, såsom lastning.

Smart 4WD och automatisk differentialspärr

Det automatiska styrnings- och hastighetsberoende systemet för 4WD och den bakre multidiskens differentiallås är till stor hjälp på vändtegarna. Beroende på behoven kan båda systemen slås på eller stängas av, beroende på styrutslag eller hastighet. Resultatet är maximal dragkraft och markskydd med full manövrerbarhet.

Styraxellåsning, som är tillvalsutrustning, låser upp styraxeln vid en förbestämd hastighet på släpkärror med självstyrande axlar. Den låsta, självstyrande axeln ger stabila köregenskaper på raksträckor. Föraren behöver inte låsa den självstyrande axeln manuellt utanför det förvalda hastighetsområdet eller vid backning.*


*Tillval

Överlägsen manövrerbarhet: Profi, den specialiserade jordbrukstidskriften, lovordade den enastående vändradien på bara 11.10 m (Nummer 7/2017).

Hög nyttolast på nästan 4 ton: Tack vare den robusta halvramen är en totalvikt på 10,5 ton tillåten och av dessa är 8,5 ton enbart för bakaxeln. Enligt testresultaten hos Profi i nr 7/2017 ger detta möjlighet till ”en imponerande nyttolast på 3,9 ton”.

Den integrerade lyftarmsdämpningen hindrar traktor och redskap från att börja gunga genom att aktivt motverka rörelser med hjälp av hydrauliken. Detta reducerar svängningsrörelserna och ger dig ökad styrsäkerhet och högre åkkomfort.*


*Standard

Smarta assistenter för ännu högre säkerhet

500 Vario har 2 aktiva assistenter för retardation och bromsljus, för ännu bättre körsäkerhet. Varje form av fartminskning hos fordonet, även utan bromsning, aktiverar bromsljusen och varnar bakomvarande trafik så tidigt som möjligt. Genom att detektera gaspådraget säkerställer retardationsassistenten stabil körning och anpassar flexibelt retardationen vid körning med tillkopplat släp. Detta säkerställer även mindre belastning på drivlinan och längre ekonomisk livslängd.

Fendt-reaktionsstyrning för säker framåtkörning: Detta exklusiva Fendtstyrsystem möjliggör särskilt känslig och säker styrning och har utmärkta lösningar för säker framåtriktad körning.

På vändtegen eller vid arbete med frontlastaren har du nytta av VarioActive-styrningen som ger fullt styrutslag med bara ett varv på ratten. Upp till 8 km/är det förstärkta styrsystemet obegränsat, från 8 till 18 km/h avtar förstärkningseffekten linjärt.*


*Tillval

Nästa steg till din Fendt 500 Vario