360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Elektronik, som underlättar för dig.

VarioGuide Contour Assistant

VarioGuideContour-assistenten lägger till Contour Segments och Single Track till de befintliga VarioGuidekörlinjetyperna, för att öka såväl effektiviteten som bekvämligheten. Efter att kontursegmenten har skapats väljer VarioGuide-systemet automatiskt rätt baserat på körriktning, vinkel och avstånd. Körlinjer kan skapas automatiskt baserat på fältgränsen och behöver inte ändras manuellt. Med Single Track kan alla körspår registreras som en konturlinje vid besprutning. Spåret registreras genom att du kör i körspåren och kan användas för nästa applikation. Dragfordonet måste ha tillgång till Contour Assistant.

ISOBUS-kompatibel

Rogator 300 är helt ISOBUS-kompatibel. ISOBUSfunktionen säkerställer att traktorn och sprutan kan kombineras enkelt.

Effektiv betjäning

Alla maskinens funktioner kan styras från 10,4” Varioterminal i kombination med en Fendt-traktor, med en extra terminal som tillval. Flerfunktionsstyrspaken går att få som tillval och erbjuder enastående komfort samt är optimerad för användning tillsammans med vår växtskyddande teknik. På så sätt styr du enkelt bomsprutans alla funktioner via lättåtkomliga knappar. Det går även att köpa till kameror som ger perfekt sikt runt hela maskinen. Det räcker att du kastar ett öga på den skräddarsydda displayen för att du ska få all information du behöver.

Vändtegsautomatik

Vändtegsautomatiken aktiverar en rad funktioner med en enkel knapptryckning. Kör applikationsprocessen i omvänd ordning, OptiSonic bomstyrning, renspola bommen, slå på/av bakaxelstyrningen eller aktivera farthållaren och VarioGuide-styrsystemet. Allt detta hjälper till att göra din arbetsdag mindre stressig. Om fältgränser lagts in i systemet löper du ingen risk att vätskespridningen aktiveras om bommen rör sig över en fältgräns. Även om fältets gränser är otydliga eller du kör i mörker kommer du bara att behandla målområdet.

Optimal integrering med befintliga ISOBUS system.

Fendt Varioterminalen ger perfekt överblick över din Rogator 300 med alla relevanta maskinfunktioner, SectionControl och täckningskarta, samt andra konfigurerbara funktioner.

OptiControl styrspak ger ännu bättre operatörskomfort.

Varje operatör har sina egna krav på maskinens reglage. Tack vare Aux-N-protokoll för individuell styrspakstilldelning kan dina Rogator 300-reglage snabbt och enkelt anpassas till just dina behov.

Smarta lösningar för garanterat lyckat resultat.

Inkoppling av delsektioner för ökad effektivitet

För de som inte vill lämna något åt slumpen är funktionen för automatisk inkoppling av delsektioner oumbärlig. Värdefulla vätskor används inte två gånger på samma ställe och det uppstår heller inga överlappningar eller mellanrum. Detta gäller såväl stora ytor som mindre, slingrande utlöpningar. TC-SC (TaskController SectionControl) ombesörjer den automatiska inkopplingen av delsektioner baserat på satellitpositionering och nödvändig överlappning. SectionControl kan även erbjuda ökad bearbetningsareal kombinerat med fem till 15 % procents lägre vätskekostnad. Väsentliga funktioner som aktivering av rent vatten, invändig rengöring, eller avstängning av omröraren, går att styra direkt från hytten.

VariableRateControl (VRC)

VariableRateControl (VRC) är oslagbar när det gäller exakt dosering av vätska. TC-GEO (TaskController Geobased variable) medger användning av platsspecifika spridningskartor samt registrering av doserade mängder i din fältdatabas. För bästa resultat skickas relevanta spridningskartor till terminalen via USB, Bluetooth eller mobilt nätverk innan arbetet påbörjas. Den exakta vätskemängden överförs därefter till Rogator 300 via ISOBUS-gränssnittet. Med VRC slipper du återvända till gården med vätska kvar i tanken och får även hjälp med att beräkna exakt hur mycket bekämpningsmedel som behöver införskaffas. Denna tjänst måste vara tillgänglig för dragfordonet.

Tractor Implement Management (TIM)

Bomsprutan styr hastigheten i kombination med ett aktiverat TIM-kompatibelt dragfordon. Hastigheten styrs så att trycket alltid optimeras för en specifik dysorkombination.

Aktiv TIM-styrning gör att föraren kan justera hastigheten med hjälp av de specificerade hastighetsinställningarna. Om hastighetsinställningen ändras, och med den dysorkombinationen, justeras hastigheten automatiskt till målvärdet.

OptiNozzle

Med hjälp av OptiNozzle väljer Rogator 300 den dysa eller dysorkombination som bäst matchar körhastigheten baserat på den nödvändiga avdriftsreduktionen. Om operatören accelererar ändras också trycket i systemet automatiskt. För att avdriften inte ska förändras om körhastigheten ändras anpassas dysorkombinationen efter hastigheten. Det här systemet kan hjälpa till att förverkliga höga körhastigheter genom användning av dysor, och allt detta utan att man förlorar överblicken över avdriften.

På Vario-terminalen visas status för enskilda sektioner i tre separata fält samt för Rogator 300, kartan över bearbetad areal och aktuell status för VarioGuide.

Tack vare den kompatibla fältdatabasen kan du planera vätskespridningen i detalj via kartan innan arbetet påbörjas. Därefter överförs informationen via TC-GEO ISOBUS-standarden. Det här är inget trolleri utan helt enkelt det effektivaste sättet att bearbeta din mark på.

Nästa steg till din Fendt Rogator 300