360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Full kontroll även i svår terräng.

Tankrengöring

Den släta non-stickbehandlade ytan på tankens botten gör att få rester lämnas kvar. Även dolda utrymmen i tanken kan rengöras snabbt och tillförlitligt med relativt lite vatten tack vare de sex reflux hyprorotationsmunstyckena. Det automatiska tankrengöringssystemet rengör tanken från topp till botten eller bara rent bommen. Tanken med rent vatten rymmer 900 liter.

Robusta tankar

Vätsketankarna på Rogator-spridarna är tillverkade av högdensitetspolyeten (HDPE). Tankens form är perfekt avpassad till maskinens ram, vilket säkerställer optimal viktfördelning, och gör att tanken kan tömmas helt via en 3-tums överföringskoppling. Påfyllningsslangen går hela vägen ner till tankens botten, vilket förhindrar skumning. Påfyllningsnivån fastställs av trycksensorer på tankens botten.

Unik pivå

För att göra det möjligt för besprutningssystemet att uppfylla alla krav använder vi oss av det senaste ventilaggregatet för att spruta bekämpningsmedlet från induktionstratten via tanken till dysorna. Det går även att aktivera alla ventiler elektriskt för ökad användarvänlighet. Tryckcirkulationsledningen på 1” garanterar höga vätskehastigheter och därmed inga avlagringar. Tack vare exakt flödesstyrning kan besprutningssystemet arbeta med skiftande vätskemängder. Tryckledningarna säkerställer ett jämnt flöde och de få kopplingspunkterna gör systemet extremt tillförlitligt.

Avancerade ventiler

För att göra det möjligt för besprutningssystemet att uppfylla alla krav använder vi oss av det senaste ventilaggregatet för att spruta bekämpningsmedlet från induktionstratten via tanken till dysorna. Det går även att aktivera alla ventiler elektriskt för ökad användarvänlighet. Tryckcirkulationsledningen på 1” garanterar höga vätskehastigheter och därmed inga avlagringar. Tack vare exakt flödesstyrning kan besprutningssystemet arbeta med skiftande vätskemängder. Tryckledningarna säkerställer ett jämnt flöde och de få kopplingspunkterna gör systemet extremt tillförlitligt.

Bomvinkling på ena sidan för att uppnå idealisk spridningshöjd på brant sluttande underlag.

Underlaget, eller grödan, kan användas som referenspunkt för höjdinställningen så att bommen ställs in exakt efter dina förhållanden. Hybridstyrning är också möjlig.

Nästa steg till din Fendt Rogator 300