360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Den nya Variotronic i Fendt 1000 Vario.
Nya vägar för större skörd: Anslutet precisionsjordbruk.

Fendt 1000 Vario är utrustad med de senaste programvarulösningarna som fungerar perfekt tillsammans och finslipar de individuella arbetsstegen till ett totalt Mästerverk. Från och med nu täcker Fendt Variotronic-lösningarna, ett öppet hjälpsystem tillämpningstakten, hela din arbetsdag – och natt Fokus här är alltid på enkel användning och absolut tillförlitlighet av alla system.

Det nya Fendt VarioGuide-styrhjälpsystemet

Med Fendt VarioGuide kan du köra tillförlitligt och noggrannt utan aktiv styrning, även under svåra mottagningsförhållanden. Med den nya versionen av Fendt VarioGuide kan du välja mellan GNSS-mottagaren NovAtel® eller Trimble®. Ett antal korrektionssignaler stöds, beroende på mottagaren, till exempel EGNOS/ WAAS men även RangePointd™ RTX, Centerpoint™ RTX™, Ntrip. Befintliga Trimble® RTK-strukturer såsom NTRIP kan fortfarande användas. Även utan korrektionssignalen fungerar VarioGuide tillförlitligt under upp till 20 minuter med RTK-noggrannhet genom Trimble® xFill™-teknik.

VarioGuide

ISOBUS-redskapsstyrning

Du kan styra ISOBUS-kompatibla redskap med Variotronics redskapsstyrning direkt med joysticken eller Vario-terminalen

ISOBUS

SectionControl garanterar att det inte blir någon överlappning

Med den helautomatiska SectionControl kan du alltid så frön, sprida gödningsmedel eller bekämpningsmedel på rätt plats. Detta förhindrar dubbel behandling och avstånden underhålls automatiskt. Med hjälp av SectionControl-assistenten kan du enkelt och snabbt ställa in korrektionsvärdena för varje redskap. På- och avpunkterna ställs exakt in från början vilket automatiskt resulterar i en ekonomisk tillämpning.

VariotronicTI-vändtegshantering sparar alla procedurer när en vändmanövrering utförs. VariotronicTI startar automatiskt sekvensen exakt vid rätt ställe.

Dokumentation och variabel tillämpningshastighet med VarioDoc och VRC

Den nya lösningen för precisionsjordbruk, funktionen för variabel hastighetsstyrning (VRC) är nu tillgänglig i kombination med VarioDoc Pro. Behovet för indata, såsom utsäde, gödslingsmedel eller bekämpningsmedel, visas på tillämpningskartorna vilka kan kallas upp under drift och automatiskt köras. Den stora fördelen: driftsindata kan definieras och planeras i fältdatabasen och sedan tillämpas med yttersta precision.

Datan från fältet sparas av VarioDoc i en fältdatabas. VarioDoc Pro lägger till inspelning av GPS-positionsdata och dataöverföring sker i nästan realtid.

VarioDoc

Anslutning som skapar mervärde.

Du kan planera och styra din maskinpark för optimalt utnyttjande med hjälp av AgCommand™ telemetrisystem. Med Fuse-anslutna tjänster kan du öka driftstiden för dina maskiner genom erbjudanden om tjänster och underhåll per fjärråtkomst.

AgCommand™’:s öppna API-gränssnitt gör det möjligt att införliva telemetriportaler från andra tillverkare, till exempel Trimble Connected Farm. Kommunikationen mellan AgCommand™ och maskinerna sker via det normala GSM-mobilnätet eller, om det inte är tillgängligt, via Iridium satellitradio.

AgCommand™’:s öppna API-gränssnitt gör det möjligt att införliva telemetriportaler från andra tillverkare, till exempel Trimble Connected Farm. Kommunikationen mellan AgCommand™ och maskinerna sker via det normala GSM-mobilnätet eller, om det inte är tillgängligt, via Iridium satellitradio.

Effektiv från traktor till maskinpark

Den operativa styrkan hos din vagnspark är optimerad när alla maskiner är meningsfullt anslutna med varandra. De senaste gränssnitten och programvarulösningarna gör det redan möjligt för maskininformationen att hämtas oberoende av plats och med en omedelbar reaktion. På detta sätt kan du öka reaktions- och driftstiderna för hela maskinparken med en knapptryckning. Styr extra tjänster med fjärråtkomst och uppnå ett högre maskinutnyttjande.

AgCommand™ maskinparkshantering

AGCO:s telemetrisystem AgCommand™ överför viktiga maskindata i nästan realtid för aktiv maskinparkshantering. Betydande här är främst bränsleförbrukning, hastighet, driftstimsäknare, motorvarvtal, vridmomentbehov, kraftuttagsvarvtal och utomhustemperatur. Baserat på denna data kan inställningar justeras och optimeras under drift och ytterligare åtgärder kan planeras i förväg.

Det nya värdet på anslutning – Fuse-anslutna tjänster

Fendt 1000 Vario öppnar en ny värld – för prestanda och driftstider. Den sätter startpunkten för ny anslutningsteknik, för att öka effektiviteten och maskintillgängligheten. Under namnet Fuse-anslutna tjänster kompletterar maskinhanteringen, tekniken, tjänsterna, diagnostiken och konsultationen varandra för att optimera verksamheten. AGCO-anslutningsmodul (ACM), den inbyggda telemetrienheten för all dataöverföring formar gränssnittet mellan traktorn och Fendts servicpartner.

Fendts mervärdet jänster.
Tjänsten har anlänt för framtiden.

Detta innebär ekonomi, driftsäkerhet och värdebeständighet som du kan lita på. I korthet: Fendt 1000 Vario.

Med Fuse-anslutna tjänster kan du överföra diverse konslutations- och servicefunktioner som erbjuds av din Fendt-återförsäljare direkt över Vario-terminalen på din traktor. På detta sätt kan du öka tillgängligheten under drift.

En uppdaterad traktor har alltid det högsta värdet. Hos Fendt får du den senaste programvaruuppdateringen för din Fendt gratis när du kommer in för service.

En garanterad beräkning

Mervärdet för en investering blir uppenbart i relationen mellan avkastning och det totala driftskostnaderna. Transparens, planeringstillförlitlighet och en större avkastning räknas här. Det är därför den oslagbara prestandan hos Fendt 1000 Vario åtföljs av ett omfattande tjänstepaket:

  • Anslutna premietjänster för att garantera en hållbar avkastning på investeringen
  • Skräddarsydda finansiella modeller (Fendt finansiering)
  • Transparenta och flexibla uthyrningsmodeller (Fendt vuthyrning)
  • Beräkningsbara driftskostnader genom ekonomisk förbrukning, hög upptid, högre prestanda
  • Tydlig kostnadsminskning, till exempel genom längre underhållsintervall på upp till 2000 driftstimmar

Kvalitet för maximal tillförlitlighet

Vi är stolta över våra maskiners långa livslängd. Det är det bästa beviset för kvalitet, som vi kontinuerligt arbetar med. Din traktors andrahandsvärde startar med användningen av de bästa komponenterna, förstklassigt utförande och strikt kvalitetsprovning. Eftersom vi litar på våra höga kvalitetstandarder erbjuder vi en utökad garanti på upp till tre år på alla delar för våra underhållskontrakt. Värdebeständighet inkluderar även den senaste programvaran vilken uppdateras gratis varje gång maskinen servas.

Underhåll utan att vänta – Fuse-anslutna tjänster

Med omfattande feldiagnostik, felsökning och underhåll via terminalfjärråtkomst kan du ta itu med problem med Fendt 1000 Vario innan de inträffar. Till exempel kan din certifierade Fendt-återförsäljare överföra programvaruuppdateringar, med ditt godkännande, som en del av de Fuse-anslutna tjänsterna. Förebyggande diagnostik, övervakning av maskinstatus samt ad-hoc-konsultation och utbildning förbättrar den löpande verksamheten, oavsett var traktorn arbetar.

Fendts höjdpunkter. Anmärkningsvärda. Bättre.

Leta efter Fendts höjdpunkter – de anmärkningsvärda och bättre lösningarna – och upptäck vad det är som gör en Fendt till en Fendt.