360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Ett terminal, alla funktioner.

I åratal har styrkonceptet i Fendts manövrering på höger armstöd, som består av Varioterminal, multifunktionsjoystick, fyrvägsreglage, vippbrytare och knappsats, bevisat sitt värde i drift. För att manövrera traktor, redskap och VariotronicTI-funktionerna finns det två terminalvarianter tillgängliga för Fendt 500 Vario, 7"-terminalen med en ny design och den större 10,4"-terminalen. Båda terminalerna regleras både med pekskärm och knappar.

Varioterminal 7''

Enkel, intuitiv och praktisk – nya Varioterminal 7" med LED-bakgrundsbelysning för samman alla traktor- och redskapsfunktioner på en terminal. ISOBUS-kompatibla redskap kan också styras direkt i Varioterminal. Du kommer enkelt att hitta i den logiska menyordningen på den tydliga displayen. Tryck på relevant menypost direkt på pekskärmen eller klicka på en knapp. LCD-displayen med smartphone-utseende levererar ljusa färger och skarp upplösning på 480 x 800 pixlar. Den är extremt reptålig och lätt att rengöra. Displaybelysningen tonas ned automatiskt på kvällen vilket förhindrar bländning.

Varioterminal 7"
Manöverknappar för farthållare
Fyrvägsspak för 1:a och 2:a hydraulventilsektionerna
Handgas
Pedalområde
Reglermodul för bakre trepunktslyft med snabblyft, djupkontroll och kraftuttagsaktivering
(som tillval för frontlyft)
Manöverpanel med membranknappsats för transmission, hydraulik- och kraftuttagsfunktioner. TMS-aktivering, val av hastighetsområde, inkoppling av fyrhjulsdrift och diffspärrar, framaxelfjädring och val av kraftuttagsvarvtal
Multifunktionsjoystick (dubbel) med extra knappar för 3:e och 4:e hydraulventilsektionerna och VariotronicTI vändtegsautomatic
Knappar för motorvarvtalsminne

4-i-1-terminal: Varioterminal 10.4''

Traktor- och redskapskontroller, kamerafunktion såväl som autostyrning och dokumentation är fullständigt integrerade i Varioterminal 10.4''. Den enkla skärmlayouten är praktisk och kan visa i helskärms- och halvskärmslägen såväl som fyra individuella bilder, var och en med olika funktioner. Den högkvalitativa pekskärmen av reptåligt glas har en upplösning på 800 x 600 pixlar och 16 miljoner färger som ger tydliga bilder, även i nattläge. Pekfunktionen reagerar känsligt och snabbt. Det går även att styra den med knappar.
Varioterminal 10.4''
Manöverknappar för farthållare
Knappar för motorvarvtalsminne
Handgas
Manöverreglage för hydraulventilsektioner 5
till 7
Pedalområde
Fyrvägsspak för 1:a och 2:a hydraulventilsektionerna
Reglermodul för bakre trepunktslyft med snabblyft, djupkontroll och kraftuttagsaktivering (som tillval för frontlyft)
Membranknappar för aktivering av TMS, VariotronicTI, val av hastighetsområde, inkoppling av fyrhjulsdrift och diffspärrar, framaxelfjädring, val av kraftuttagsvarvtal och VarioGuide.
Multifunktionsjoystick med manöverknappar för 3:e och 4:e hydraulventilsektionerna och VariotronicTI vändtegsautomatik

Varioterminalen kan justeras i alla riktningar tack vare ett nytt fäste med en kulled.

I nattläge dimmas displayen för att hålla belysningen på en angenäm nivå för föraren. Tack vare den alternativa displayen är inställningarna och ikonerna enkla att använda.

Du kan styra ISOBUSkompatibla redskap med Variotronic Implement Control, direkt med joysticken eller Varioterminalen. Så du behöver inga extra terminaler i hytten.

Allt till hands: Multifunktionsjoystick

Med flerfunktionsjoysticken kan du styra traktorn lätt och exakt. Flerfunktionsjoystick med 4 rörelseriktningar låter dig accelerera, bromsa, och ändra traktorns körriktning steglöst. Joysticken har utmärkt ergonomi och kan direkt aktivera många olika funktioner, inklusive farthållare, hastighetsminne, hydraulik och andra automatiska funktioner, såsom vändtegsautomatik. Ventilerna kan fritt tilldelas med Varioterminalen och triggas med ett klick på multifunktionsjoysticken.

25 redskapsminnen

Alla inställningar i Varioterminalen kan sparas under ett unikt namn och användas igen senare. Om du t.ex. har ställt in motorns varvtal eller farthållarhastigheter, eller konfigurerat hydrauliken och lyften, kan dessa inställningar lätt plockas fram igen och justeras vid behov. Naturligtvis kan föraren även spara sina egna anpassade inställningar.

Maxeffektstyrningen 2.0

Maxeffektstyrningen 2.0 reglerar motorvarvtalet (motorbelastning) beroende på effektbehov, så motorn arbetar alltid på optimal nivå vad gäller bränsleförbrukning och körhastighet.

Lyften ställs in via Varioterminalen och manövrera med lyftens ordinarie reglage, multifunktionsjoysticken eller de externa kontrolleran på den bakre stänkskärmen. Externa reglage går även att få för frontlyften.

Kameraanvändning på dina maskiner ökar komfort och bekvämlighet markant. Du kan se mer av det som händer runtom dig, särskilt vid arbete med stora maskiner. Den stora 10.4'' Varioterminalen har upp till två kameraportar.

Idealisk vid åkerrenen: Fendt VariotronicTI

Variotronic vändtegsautomatikTI förenklar procedurerna på vändtegen. Med 5 trigger-knappar, 13 programmeringsbara funktioner (inklusive spårstyrning) och enkel inställning vid stillastående traktor ger systemet konsekvent överlägsen arbetskvalitet på vändtegarna. Du kan trigga sekvenser med en knapptryckning på joysticken. Du sparar upp till 1920 handrörelser på 160 vändningar. VariotronicTI den automatiska varianten är ännu enklare att använda eftersom den automatiskt aktiverar sekvenser vid exakt rätt position.Den kan också programmeras vid stillastående.

Alltid på rätt väg

Med Fendt VarioGuide kan du köra tillförlitligt och korrekt, även i områden med dålig mottagning. Fendt VarioGuide medger högsta användning av dina maskiner eftersom du kan arbeta utan att behöva styra aktivt, även på natten eller med stora arbetsbredder. Med Fendt VarioGuide upprätthåller traktorn automatiskt den ideala linjen så att du kan koncentrera dig helt på redskapet. Överlappningen reduceras och besparingar på tre till tio procent kan uppnås beroende på arbetsrutinen. Beroende på tillämpningen kan du arbeta med två olika noggrannhetsnivåer: med en avvikelse vid optimala förhållanden på ned till 20 cm (VarioGuidestandard) eller noggrannhet på 2 cm (VarioGuide RTK).

På rätt väg: Nya Fendt VarioGuide

Med den nya versionen av Fendt VarioGuide finns nu två olika mottagarsystem tillgängliga, NovAtel® och Trimble®. Befintliga Trimble® RTK-abonnemnag på gården, såsom NTRIP, är tekniskt möjligt att använda. Ett antal korrigeringssignaler stöds, beroende på mottagaren, till exempel EGNOS/WAAS eller RangePoint™RTX™, CenterPoint RTX™ och Ntrip. Skulle du förlora din signal på grund av terrängen fortsätter VarioGuide att fungera tillförlitligt i upp till 20 minuter utan någon korrigeringssignal tack vare Trimble®-xFill™-teknik.

Med Fendt VarioGuide kan du hålla ordning med två noggrannhetsnivåer med en avvikelse på ned till +/- 20 cm och +/- 2 cm. Det flexibla valet av tillgängliga mottagare och korrigeringstjänsterna är nya.

VarioGuide

Effektivt från traktorn upp till datahanteringen

De som investerar i en traktor investerar även i framtiden. Så fort du kopplat samman dina maskiner kommer du att kunna optimera din maskinparks kapacitet. Med de senaste gränssnitten och programvarulösningarna kan maskindata hämtas oberoende av dagens plats, vilket öppnar för möjligheten att agera omedelbart. Detta ökar svarsoch drifttiderna för hela din maskinpark med bara ett knapptryck. Nya AGCO Connectivity Module (ACM) är gränssnittet mellan din traktor och kontoret, och detta system tar som traktorns centrala överföringsenhet över hela telemetrin för dataöverföringen.

ISOBUS

Ingen onödig överlappning med SectionControl

Med den helt integrerade Fendt SectionControl för ISOBUS-redskap kan du utföra sådd, gödsling eller växtskyddskörning utan överlappning. Detta förhindrar dubbelkörning och avstånden upprätthålls automatiskt. Med hjälp av SectionControl-assistenten kan du ställa in korrigeringsvärdena för ditt redskap snabbt och enkelt. Från- och tillslag kan ställas in precis från allra första början, vilket automatiskt resulterar i ekonomisk tillämpning.

När du använder ISOBUS till sprutor, gödselspridare eller såmaskiner har sektionskotrollen numera 36 sektioner.

SectionControl Assistant guidar dig steg för steg genom all nödvändig inmatning för att ställa in de ideala punkterna för tillslag och frånslag.

Idealisk för varje operation, nödvändig i traktorparken: dokumentation och telemetri.

Ditt arbete i blickfånget med Fendt VarioDoc

Dokumentation är en av de viktigaste grundstenarna för den ekonomiska styrningen inom lantbruket. Med VarioDoc kan relevanta data registreras i fält med ett minimum av ansträngning, för att därefter dokumenteras och sedan analyseras i ett växtodlingsprogram, allt på kortast möjliga tid. Data förs över trådlöst från Varioterminalen till fältdatabasen med hjälp av ISOBUS Standard TC-BAS. Data om kvantiteten frön och gödsel som appliceras eller bränsleförbrukningen per hektar finns tillgängliga omedelbart efter att arbetet har utförts. Dessutom kan jobb skapas på datorn och sedan skickas till terminalen.

Dataövervakning i realtid: Fendt VarioDoc Pro

VarioDoc Pro medger även registrering av GPSpositionsdata och dataöverföring i nästan realtid. Automatiskt, smidigt utbyte med ISOXML-kompatibel fälthanteringsprogramvara och därmed är mappning i realtid möjlig. Data för driftsinmatningar som har använts överförs i enlighet med TC-Geo-standard och kan visas i Varioterminalen under arbetet.

Variabel tillämpning med VariableRateControl (VRC)

Dataöverföring med VarioDoc Pro medger nu variabel hastighetstillämpning, baserat på markens eller plantornas behov och därmed sparar man in på driftsinmatningar. Baserat på VarioDoc Pro för dokumentation, en ny lösning för precisionsjordbruk, finns nu variabel hastighetskontrollfunktion (VRC) tillgänglig. De individuella behoven för frön, gödsel och bekämpningsmedel visas på tillämpningskartor. De kallas sedan upp under operationen och genomförs automatiskt. Den stora fördelen: driftsinmatningarna kan definieras och planeras i fältdatabasen och sedan tilllämpas med stor precision.

Effektivitet från traktor- till datastyrning

De som investerar i en traktor investerar även i framtiden. Din maskinparks driftskapacitet optimeras så fort maskinerna kan kopplas samman på ett effektivt sätt. De senaste gränssnitten och programvarulösningarna gör det redan möjligt att nå maskindata oavsett plats vilket möjliggör omedelbara åtgärder. Detta ökar reaktions- och driftstiderna för hela din maskinpark med bara ett knapptryck. Den nya AGCO Connectivity Module (ACM), en central överföringsenhet för alla dataöverföringar gällande telemetrilösningar, utgör gränssnittet mellan traktor och kontor.

Fältinställningarna kan överföras till andra Fendt-traktorer genom USB-porten. Porten för laddning av mobiltelefoner är också mycket användbar.

VarioDoc & VarioDoc Pro

Den nya funktionen VariableRateControl (VRC) möjliggör användning av tilllämpningskartor och automatiserad justering av tillämpningshastigheten, t.ex. gödselspridare, sprutor, såmaskiner. Upp till 5 tillämpningskartor kan hanteras parallellt.

VarioDoc & VarioDoc Pro

Nyttan med Fendt Smart Farming:

Nyttan med Fendt Smart Farming: Din Fendt-programvara uppdateras vid service i verkstaden. Du får dessutom ytterligare nya funktioner.

Fendt Smart Farming