360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Effektiv tröskning – ökar utbytet.

Tröskningscylinder med tungt, högt rotationsmoment

Tröskningscylinderns vikt ökas med 8 stänger, som ansluts mellan slagorna. Det massiva rotationsmomentet försäkrar smidig och jämn funktion. Detta minskar signifikant belastningen på drivenheten samt den effekt som behövs och även bränsleförbrukningen.

Smart slagsko

Slagsko med olika trådavstånd. Avståndet på baksidan av slagskon är dubbelt så stort som i den främre delen. Denna uppsättning garanterar ett optimalt förhållande mellan bra tröskningskapacitet och hög frånskiljningskapacitet. För att optimera tröskningens kvalitet kan du justera slagskon oberoende fram och bak bekvämt från hytten.

2 system i ett

MCS (Multi Crop Separator) Plus slagsko för frånskiljning har en enormt stor frånskiljningsyta. Så mycket spannmål som möjligt frånskiljs innan grödan ens når halmskakarna. En annan särskilt egenskap för MCS Plus-skördetröskor är att slagskon för frånskiljning kan svängas upp över den roterande frånskiljaren. En elmotor för slagskon till önskat läge – beroende på behov. Inga verktyg behövs.

Separatorkonkav

Elektrisk tröskningsenhet

Perfekt fram, men även bak: avståndet för de främre och bakre slagsko-öppningarna kan justeras oberoende och elektriskt. Du kan anpassa tröskningsenheten för alla möjliga skördeförhållanden bekvämt från hytten.

MCS Plus, insvängd

Slagskon för frånskiljning roteras in under MCS. Den här inställningen förbättrar frånskiljningsprestandan för långa halmstrån och vid våta förhållanden, vilket möjliggör hög effekt även under svåra förhållanden.

MCS Plus, utsvängd

Slagskon för frånskiljning befinner sig helt ovanför MCS. Den här inställningen rekommenderas främst för grödor som endast kräver tröskning i ljus och torra förhållanden.

Optimala hack- och spridningsresultat

Hantering av kvarvarande spannmål och halm

Optimal frånskiljning av kvarvarande spannmål

De långa halmskakarna på vår C-Series har 4 steg med ”aktiva väggar bak”. 210°mm höga vertikala sektioner i varje steg har öppna galler. Du kan vara säker på att även det sista kärnonrna frånskiljs effektivt. Varsam hantering av grödan upprätthåller halmen struktur på ett optimalt sätt.

6-radig halmhack är standard

För att bevara markbearbetning och arbeten med direkt frösådd, är mycket kort hackmaterial nödvändigt för att säkerställa en snabb nedbrytning av halmen. Den nya 6-radiga halmhacken har specialutvecklats och levererar optimala hack- och spridningsresultat. De dubbla tandade knivarna garanterar ett rent snitt och minskar strömförbrukningen. De oändligt justerbara motknivarna, ytterligare en svängbar friktionsplåt och elmanövrerade halmstyrplåtar garantera full kontroll över kvaliteten och spridningen av det hackade materialet.

Ditt val

Med endast en handrörelse kan du styra om halmen ska strängas eller hackas. Halmen hanteras försiktigt under tröskningsprocessen, så att du får bästa halmkvalitet för balar, foder, underlag eller energiproduktion.

Hochleistungssiebe
600 mm Dreschtrommel
Wendetrommel
Multi Crop Seperator Plus
Dreschkorb
Mosaic

Halmskakarna

Stegets aktiva vägg bak främjar effektiv frånskiljning av halm. Vi har förstärkt det första steget för majsskörd.

 • Mosaic

  Halmskakarna

  Stegets aktiva vägg bak främjar effektiv frånskiljning av halm. Vi har förstärkt det första steget för majsskörd.

 • Mosaic

  Halmhack

  En justerbar friktionsplåt är standard och garanterar enhetlig längd på den hackade halmen.

 • Mosaic

  Elmanövrerade styrplåtar

  Elmanövrerade styrplåtar är även tillgänglig som tillval. Distributionen ställs alltid in bäst inifrån hytten.

 • Mosaic

  Flytta på en spak

  Förare kan växla snabbt och lätt mellan lindningsoch hackläge genom att bara flytta på en spak.

Ekonomisk drift – olika grödor.

Ekonomisk drift – olika grödor.

Utbytbara sektionsslagskor

För lantbrukare och entreprenörer med åkermark som måste skörda flera olika grödor, kan Fendt C-Series snabbt omvandlas med den nya sektionsslagskon. Det främre slagskosegmentet kan enkelt tas bort och bytas ut via den öppna stenfickan. Det finns två främre slagskosegment: ett segment med 14 mm trådavstånd för intensiv tröskning vid skörd av spannmål och ett segment med 24 mm trådavstånd för skörd av majs, soja eller solrosor. För utökad frånskiljning av spannmål har det universala segmentet ett trådavstånd på 24 mm bak.

Ris – specialversionen

Eftersom skörd av ris ger upphov till mycket speciella utmaningar för en skördetröska, erbjuder vi dig en särskild modell för denna typ av användning. För att minimera materialslitage har många komponenter här förstärkts och tillverkats i mycket slitstarkt material. Vi har bytt stänger på tröskningstrumman mot stift som säkerställer en skonsam hantering av känsliga riskorn. Vid skörd på mycket fuktig jord är våra rismodeller utrustade med larvband.

Mosaic

Vete

14 mm smalt trådavstånd i slagskons avdelning ger perfekt tröskningsresultat vid skörd av spannmål.

 • Mosaic

  Vete

  14 mm smalt trådavstånd i slagskons avdelning ger perfekt tröskningsresultat vid skörd av spannmål.

 • Mosaic

  Majs

  Förutom slagskon med avdelningar finns även omfattande majsutrustning för skörd av majs.

 • Mosaic

  Ris

  Eftersom skörd av ris ger upphov till mycket speciella utmaningar för en skördetröska, erbjuder vi dig en särskild modell för denna typ av användning. För att minimera materialslitage har många komponenter här förstärkts och tillverkats i mycket slitstarkt material. Vi har bytt stänger på tröskningstrumman mot stift som säkerställer en skonsam hantering av känsliga riskorn. Vid skörd på mycket fuktig jord är våra rismodeller utrustade med larvband.

 • Mosaic

  Inmatningsskruv

  Den extra inmatningsskruven för raps ökar flödet med gröda till inmatningselevatorn för höga grödor och möjliggör en högre genomströmning.

Skörd med den bästa kvaliteten.

Bästa rengöring – det renaste provet:
Grödans kvalitet är avgörande för din vinst. Under utvecklingen av skakarenhet låg fokus därför på användningen av såll med hög kapacitet för att skörda den renaste grödan. Specialytan på sållen med hög kapacitet (HC-såll) ger optimerat vindflöde och den högsta rengöringsprestandan. För att säkerställa att grödan fördelas jämnt på sållen även i sluttningar fäster man höga skiljeväggar på det övre sållet. Retursystemet transporterar tillbaka material som inte har tröskats optimalt till tröskningscylindern. Detta görs mycket försiktigt och enhetligt eftersom en inmatningsskruv ovanför cylindern fördelar materialet över hela tröskningsenhetens bredd.

Stor spannmålstank som töms snabbt:
Tanken har en stor volym, 9 000 liter i standardversionen och 8 600 liter i ParaLevel-versionen. Tömningsskruvens hastighet på 105 l/s är en av de högsta i denna klass. Från plattformen kommer du enkelt åt spannmålet för provtagning. För ytterligare kvalitetskontroll finns också ett stort fönster i Skyline-hytten med sikt direkt in i spannmålstanken.

Förberedningsplan
Fläkt
Spannmålsskruv
Omtröskningsskruv
Undersåll
Sållförlängning
Såll med hög kapacitet (HC-såll)

Elmanövrerade sållen

Du kan styra de elmanövrerade sållen bekvämt från hytten.

Returvolymen sensor

En sensor mäter returvolymen som därefter visas på Varioterminalens 10,4-tumsdisplay och möjliggör snabb justering av inställningarna.

Vid mycket fuktiga skördeförhållanden säkerställer ett rent förberedningsplan alltid en hög genomströmningshastighet och optimal tröskningskvalitet. Det är därför som förberedningsplanet på maskinerna i Fendts L-serie enkelt kan avlägsnas.

Bosspridare

En justerbar bosspridare med dubbel rotor finns som tillval.

Returkameran kan användas för att spåra tröskningskvaliteten i alla lägen, och för att man ska kunna reagera snabbt och smidigt på förändrade skördeförhållanden.

Intelligent kompensation i sluttningar.

Optimala egenskaper på fält och väg

Förutom de klassiska fördelarna med ett utjämningssystem för chassi erbjuder ParaLevelsystemet ytterligare förmånliga funktioner. Du kan till exempel välja mellan arbetsläge eller transportläge. Arbetsläget ger högre stabilitet och säkerhet i sluttningar tack vare att den yttre bredden ökas. I transportläget sänks å andra sidan framaxeln och den yttre bredden minskas. Båda modellerna av skördetröskorna – 5275 C PL* och 6335 C PL** – följer trafikreglerna med en yttre bredd på 3,50 meter.

* 5 halmskakare med 800/65 R32. ** 6 halmskakare med 650/75 R32.

Integrale – additional longitudinal levelling

Medan ParaLevel-framaxeln kompenserar för lutning i sidled, kompenserar Integrale för längsgående lutning. I uppförsbacke kompenserar systemet för lutning i upp till 30 % i uppförsbacke och i upp till 10 % i nedförsbacke. Om ParaLevel och Integrale kombineras kan maskinen hållas helt horisontell, även i mycket branta sluttningar. Detta garanterar optimal, enhetlig gröda i matningsområdet, tröskningsenheten, halmskakarna och rengöringssystemet, vilket i sin tur är en garanti för hög tröskningskvalitet och rena spannmålprover. Med våra skördetröskor får du samma höga produktivitet i de brantaste sluttningarna som på platt terräng.

Mycket effektiv – även i sluttningar

Skördetröskorna av modellen Fendt 5275 C och Fendt 6335 C finns som ParaLevel-version. Systemet är baserat på ett parallellogram och kompenserar för lutningar på upp till 20 %. Tröskningsenheten samt hela frånskiljnings- och rengöringssystemet förblir i horisontellt läge och full effekt är tillgänglig för skörden. ParaLevel-maskinerna kan utrustas med fyrhjulsdrift och erbjuda dig mer dragkraft och ökad säkerhet – även i sluttningar.

Axlarna och slutväxlarna är anslutna till varandra med ett parallellogram. Hydraulcylindrarna som är placerade på sidorna av den främre axeln reglerar parallellogrammet. Detta höjer eller sänker framaxeln och utjämnar skördetröskan i kuperad terräng.

I sluttningarna förskjuts parallellogrammet uppåt eller nedåt. Detta kan kompensera sluttningar helt i upp till +/- 20 %.

Maskinens längsgående lutningen utjämnas med hjälp av 2 starka hydrauliska cylindrar, som är kopplade till den separata bakaxelns stomme.

Nästa steg till din Fendt C-Series