360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Enhetlig tröskning – ren frånskiljning.

Tröskningscylinder med hög kapacitet:
Den höga kapaciteten i tröskningscylindern på vår L-Series är en följd av den stora diametern på 600 mm. Resultatet är perfekt tröskning med ett rent prov och mindre brutna korn. Tröskningstrumman med högt rotationsmoment fungerar väldigt smidigt, även under svåra skördeförhållanden. Det är mycket skonsam vid hantering av både spannmål och halm.

Smart slagsko:
Slagsko med olika trådavstånd. Avståndet på den bakre delen av slagskon är dubbelt så stort som i den främre delen. Denna uppsättning garanterar ett optimalt förhållande mellan bra tröskningskapacitet och hög frånskiljningskapacitet. För att optimera tröskningens kvalitet kan du justera slagskon oberoende fram och bak bekvämt från hytten.

MCS Plus (Multi Crop Separator Plus)
Aktiv slagsko för halmcylinder
Slagsko
Inmatningskedjor
Power Feed-rulle

I standardversionen märks verkligen fördelarna med ABC (Active Beater Concave)-modulen, som är en förlängning av slagskon på cylindern. Modulen förstärker frånskiljningsprestandan och halmen matas in direkt och mycket enhetligt till halmskakarna.

Extrautrustning i MCS Plus versionen

I denna variant är L-Serie-skördetröskorna utrustade med PFR (Power Feed Roller) och MCS Plus (Multi Crop Separator Plus). PFR garanterar optimalt flöde av grödan från skärenheten till inmatningskanalen. Den fästs direkt på inmatningselevatorn. Den roterar med en hastighet på 267 varv/min och plockar upp alla grödor över intagets hela bredd. MCS Plus-slagskon för frånskiljning har ett jättestort frånskiljningsområde. Så mycket spannmål som möjligt frånskiljs innan grödan ens når halmskakarna. En annan särskilt egenskap för MCS Plus-skördetröskor är att slagskon för frånskiljning kan svängas upp över den roterande frånskiljaren. En elmotor för slagskon till önskat läge – beroende på behov. Inga verktyg behövs.

Ekonomisk drift – olika grödor

Utbytbara sektionsslagskor

För lantbrukare och entreprenörer med åkermark som måste skörda flera olika grödor, kan Fendt L-Series snabbt omvandlas med den nya sektionsslagskon.

Det främre slagskosegmentet kan enkelt tas bort och bytas ut via den öppna stenfickan. Två främre slagskosegment finns: Ett segment med 14 mm trådavstånd för intensiv tröskning vid skörd av spannmål och ett segment med 24 mm trådavstånd för skörd av majs, soja eller solrosor. För utökad frånskiljning av spannmål har det universala segmentet ett trådavstånd på 24 mm bak.

Ris – specialversionen

Eftersom skörd av ris ger upphov till mycket speciella utmaningar för en skördetröska, erbjuder vi dig en särskild modell för denna typ av användning. För att minimera materialslitage har många komponenter i denna version förstärkts och tillverkats i mycket slitstarkt material. Vi har bytt stänger på tröskningstrumman mot stift som säkerställer en skonsam hantering av känsliga riskorn. Vid skörd på mycket fuktig jord är vår rismodell utrustad med larvband.

Mosaic

Vete

14 mm smalt trådavstånd i slagskons avdelning ger perfekt tröskningsresultat vid skörd av spannmål.

 • Mosaic

  Vete

  14 mm smalt trådavstånd i slagskons avdelning ger perfekt tröskningsresultat vid skörd av spannmål.

 • Mosaic

  Majs

  Förutom slagskon med avdelningar finns även omfattande majsutrustning för skörd av majs.

 • Mosaic

  Ris

  För att minimera materialslitage som orsakas av att smuts kommer in i maskinen, använder vi mycket slitstarkt material i våra risskördetröskor – särskilt för maskinkomponenter som kommer i direktkontakt med grödan.

Effektiv halmhantering.

Optimal frånskiljning av kvarvarande spannmål

Skakarna på 4 256 mm och med hög kapacitet, med fyra steg vardera, producerar en tunn halmmatta. Kombinerat med en hög slaglängd och aktiva, öppna väggar ökar detta frånskiljningen. Du kan vara säker på att även det sista agnet frånskiljs effektivt. Varsam hantering av grödan upprätthåller halmen struktur på ett optimalt sätt.

Finhackat material

Vår L-Series har en halmhackare som standardutrustning, som erbjuder rena hackningsresultat. De dubbla tandade knivarna garanterar ett rent snitt och minskar

strömförbrukningen. De justerbara motknivarna, ytterligare en svängbar friktionsplåt och elmanövrerade halmstyrplåtar garantera full kontroll över kvaliteten och spridningen av det hackade materialet.

Enkelt att växla läge

Med endast en handrörelse kan du styra om halmen ska strängas eller hackas. Halmen hanteras försiktigt under tröskningsprocessen, så att du får bästa halmkvalitet för balar, foder, underlag eller energiproduktion.

Mosaic

Halmskakare

Stegets aktiva vägg bak främjar effektiv frånskiljning av halm. Vi har förstärkt det första steget för majsskörd.

 • Mosaic

  Halmskakare

  Stegets aktiva vägg bak främjar effektiv frånskiljning av halm. Vi har förstärkt det första steget för majsskörd.

 • Mosaic

  Halmhack

  En justerbar friktionsplåt är standard och garanterar enhetlig längd på den hackade halmen.

 • Mosaic

  Elmanövrerade styrplåtar

  Elmanövrerade styrplåtar är även tillgänglig som tillval. Distributionen ställs alltid in bäst inifrån hytten.

 • Mosaic

  easy to switch over

  Förare kan växla snabbt och lätt mellan strängläggningoch hackläge genom att bara flytta på en spak.

Skörd med den bästa kvaliteten.

Bästa rengöring – det renaste provet

Grödans kvalitet är avgörande. Under utvecklingen av skakarenhet låg fokus därför på användningen av såll med hög kapacitet för att skörda den renaste grödan. Specialytan på sållen med hög kapacitet (HC-såll) ger optimerat vindflöde och den högsta rengöringsprestandan. För att se till att grödan är enhetligt fördelad på sållen är L-Series utrustad med vårt sektionsrengöringssystem med höga skiljeväggar på förberedelsegolvet samt övre och nedre sållen. Retursystemet transporterar tillbaka material som inte har tröskats optimalt till tröskningscylindern och garanterar på så sätt effektiv omtröskning. Eftersom förberedningsplanet och tröskningscylindern har samma bredd används alltid den maximala kapaciteten.

Gott om utrymme för rent spannmål

Tack vare den stora spannmålstanken kan du utnyttja ett kort tidsfönster för skörden till det yttersta. Med en kapacitet på 8 600 liter är den utformad för hög produktivitet. En centralt placerad inmatningsskruv fyller tanken mycket enhetligt. Två sensorer ger information om fyllningsnivån i spannmålstanken. Dessutom har du alltid en god inblick i tanken från hytten.

Snabb tömning av spannmålstanken

Tömningssystemet på L-Serien möjliggör tömning på höjder upp till 4,50 m. En tömningshastighet på 105 l/s möjliggör snabb tömning. Spannmålstankens lock kan öppnas och stängas elektriskt från hytten med bara ett tryck på en knapp.

Snabb tömning av spannmålstanken

Tömningssystemet på L-Serien ger en tömningshöjd på 4,50 m. En hastighet på 105 l/s (endast MCS-modeller) möjliggör snabb tömning. Spannmalstankens luckor kan oppnas och stangas elektriskt fran hytten med bara ett knapptryck.

Förberedningsplan
Såll med hög kapacitet (HC-såll)
Sållförlängning
Fläkt
Spannmålsskruv
Omtröskningsskruv
Undersåll

Elmanövrerade sållen

Du kan styra de elmanövrerade sållen bekvämt från hytten.

Kontrollsensor

En sensor registrerar returvolymen och visar denna på Varioterminalens 7 tum stora display. Maskinen anpassas snabbt för bästa spannmålskvalitet.

Bosspridare

En justerbar bosspridare med dubbel rotor finns som tillval.

Förberedningsplan

Vid mycket fuktiga skördeförhållanden säkerställer ett rent förberedningsplan alltid en hög genomströmningshastighet och optimal tröskningskvalitet. Det är därför som förberedningsplanet på maskinerna i Fendts L-serie enkelt kan avlägsnas.

Kontrollkamera

Returkameran kan användas för att spåra tröskningskvaliteten i alla lägen, och för att man ska kunna reagera snabbt och smidigt på förändrade skördeförhållanden.

Intelligent kompensation i sluttningar.

Mycket effektiv – även i sluttningar:
Skördetröskorna av modellen Fendt 5255 L PL och Fendt 6275 L PL finns som ParaLevel-version. Systemet är baserat på ett parallellogram och kompenserar för lutningar på upp till 20 %.* Tröskningsenheten samt hela frånskiljnings- och rengöringssystemet förblir i horisontellt läge och full effekt är tillgänglig för skörden. ParaLevel-maskinerna kan utrustas med fyrhjulsdrift och erbjuda dig mer dragkraft och ökad säkerhet – även i sluttningar.

Optimala egenskaper på fält och väg:
Förutom de klassiska fördelarna med ett utjämningssystem för chassi erbjuder ParaLevelsystemet ytterligare förmånliga funktioner. Du kan till exempel välja mellan arbetsläge eller transportläge. Arbetsläget ger högre stabilitet och säkerhet i sluttningar tack vare att den yttre bredden ökas. I transportläget sänks å andra sidan framaxeln och den yttre bredden minskas. Båda modellerna av skördetröskorna – 5255 L PL** och Fendt 6275 L PL*** – följer trafikreglerna med en yttre bredd på 3,50 meter.

* Prestanda kan variera beroende på däckkonfiguration och skördarredskap. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information. ** 5 halmskakare med 800/65 R32. *** 6 halmskakare med 650/75 R32

Enkel omkoppling mellan arbets- och transportläge med hjälp av ParaLevel-systemet, som kompenserar för lutningar på upp till 20 %.*

* Prestanda kan variera beroende på däckkonfiguration och skördarredskap. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Nästa steg till din Fendt L-Serie