360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Strängläggare Fendt Former med en eller flera rotorer

Fendt Former Fyr-Rotoriga Strängläggare med eller utan ISOBUS

Upplev en fjärde dimension av Fendt Former med en arbetsbredd på upp till 13,80 m. Våra PRO-modeller är utrustade med modernaste ISOBUS-styrning för tillbyggnader som ger dig översikt över alla funktioner på Varioterminalen. Det innebär bästa ergonomi och största möjliga avlastning för föraren och sparar tid på vägen till nästa arbetsuppgift. Transporthöjden på mindre än 4 m bibehålls utan att räfsarmarna behöver tas bort och garanterar bekväm och säker transport på väg.

Ett steg före när det gäller komfort och effektivitet.

Fendt erbjuder den perfekta lösningen för alla användare när det gäller strängläggare med fyra rotorer. Du kan välja mellan toppmaskinen Fendt Former 14055 PRO med upp till 13,8 meters arbetsbredd och speciella proConnect ISOBUS-funktioner, den ISOBUS-styrda Fendt Former 12545 PRO med en maximal arbetsbredd på 12,5 meter och den likartade standardmaskinen Fendt Former 12545 som styrs via två hydrauliska enheter och manuella inställningar.


Arbetsbredd

Antal Räfsarmar per rotor

Former 12545 Gen 2

10,0 - 12,50 m

4 x 12

Former 12545 PRO Gen 2

10,0 - 12,50 m

4 x 12

Former 14055 PRO Gen 2

10,50 - 13,80 m

4 x 13
Den nya generationen av vår klassiska strängläggare

Kraftfulla Former 14055 PRO med det unika proCONNECT ISOBUS-systemet imponerar med höga arbetshastigheter och erbjuder samtidigt konsekvent ren räfskvalitet och maximal slagkraft. Fendt Former 14055 PRO har utvecklats för en hög arbetshastighet med konsekvent renare foderkvalitet och stor arbetsbredd. Det unika Fendt proConnect ISOBUS-systemet består av funktionerna Fendt flexHIGH, gapControl. Välkända funktioner som jeteffekten, den justerbara kambanan och den dämpande rotorupphängningen bidrar till produktion av högkvalitativt grönfoder.

Visa fler detaljer

Styrning med ett klick

Sekvensstyrningen sker elektroniskt via traktorns tids- och körsignaler, kan anpassas individuellt och gör att man kan lägga perfekt formade strängar på åkerrenen – bekvämt från traktorns förarstol tack vare ISOBUS.

För nattaktiva

Det valfria belysningspaketet har fem LED-arbetsstrålkastare som kastar ljus vid arbetet.

Bekväm bredd

Med hjälp av ISOBUS justeras arbets- och strängbredden direkt från traktorhytten. Strängbredden justeras synkront när som helst via framrotorerna, medan arbetsbredden kan justeras såväl synkront som individuellt för vänster och höger sida via bakrotorerna. Detta är praktiskt när det finns hinder såsom träd på ena sidan.

Markskydd

Den optimerade fjäderavlastningen ser till att marken skyddas under körning även i höga hastigheter

myMemory minnesfunktion

Funktionen myMemory i ISOBUS-systemet utgör strängläggarens minne. Med påminnelsefunktionen kan du öppna de senast inställda värdena med en knapptryckning.
• Automatisk justering av räfshöjd, arbetsbredd och strängbredd
• Tidsbesparingar vid fältbyte
• Färre användarfel

Bekväm höjd

Med den praktiska, hydrauliska höjdjusteringen av räfsarmarna räcker det att en av rotorerna ställs in.
Övriga rotorer anpassar sig automatiskt därefter.

Kompakt och säker

Det breda chassit säkerställer en låg tyngdpunkt och håller Former 14055 PRO stabil i alla lägen – oavsett om det är på vägen eller i backen. Den hydrauliska, höjdjusterbara axeln ger en transporthöjd på under 4 m med monterade räfsarmar.

gapControl - lämnar inga luckor

Funktionen gapControl i ISOBUS-systemet säkerställer kontinuerlig övervakning av rotorernas överlappningsområde för ett effektivt utnyttjande av arbetsbredden
• Visning av de främre och bakre rotorernas överlappningsområde på displayen
• Inbyggd varningsfunktion när det kritiska området nås
• Ökad prestanda genom optimering av arbetsbredden

Stannar på marken

Den dämpande rotorupphängningen säkerställer kontinuerlig anpassning till markkonturen i längs- och tvärriktningen oberoende av ramen. Detta innebär att grödan kan skördas förlustfritt även i kuperad terräng med lägre andel råaska.

Snygg och smart

Den funktionella designkåpan av slitstark plast är ergonomiskt utformad, förhindrar foderavlagringar och ger ett dynamiskt, modernt utseende. Alla hydraulkomponenter är skyddade inuti kåpan. Samtidigt har konstruktionen optimerats för att ge enkel åtkomst för underhålls- och inställningsarbeten.

Automatiskt rätt strängläggarhöjd

Med flex HIGH-systemet kan Fendt strängläggare 14055 PRO justeras via körhastigheten. När du kör snabbare ökar motståndet i rotorn fram med den växande volymen av växtmaterial, vilket betyder att räfspinnar kan böjas bakåt och att den inställda arbetshöjden inte bibehålls. flexHIGH löser detta problem genom att sänka rotorn något vid högre hastigheter, vilket gör att allt foder kommer med. Den aktuella positionen visas alltid på displayen via positionssensorn. När rotorn är i stående läge är den upplyft så att pinnarna inte går emot marken.

Start

Alla fyra rotorer sänks till den inställda räfshöjden

Öka hastigheten

Alla fyra rotorer sänks under den inställda räfshöjden beroende på körhastigheten

Stillestånd

Alla fyra rotorer höjer räfsarmarna över den inställda räfshöjden

Det blir inte lättare än detta: Fördelen med ISOBUS är att du kan styra alla funktioner på Fendt Former PRO-strängläggare med fyra rotorer genom att röra vid en skärm.

Intelligent kontroll

För perfekt kontroll över åkern övervakas rotorlyftet av en smart sekvenskontroll som baseras på tid eller traktorns hastighetssignal. Du kan också justera lyfthöjden över åkern i fem olika nivåer. Alla värden kan enkelt ändras med hjälp av Varioterminalen eller andra ISOBUS-kompatibla bildskärmar. Funktionerna kan också enkelt aktiveras med en knapptryckning eller laddas upp på Fendt Vario-joysticken. Med den innovativa vändtegsstyrningen Fendt VariotronicTI på Fendt Vario-traktorerna går arbetet på vändtegen som en klocka.

Fendt Former Två-Rotoriga Strängläggare

Kraft från mitten.

Fendt Former strängläggare med två rotorer och strängläggning i mitten uppfyller alla behov för din skörd. De imponerar i alla storleksklasser – från grundmodellen Former 671 med lågt effektbehov och allroundmodellerna Former 760 C, 860 C och 920 C till proffsmaskinerna Former 860 PRO, 920 PRO och 1000 PRO. Dessa mångsidiga maskiner erbjuder särskilt bra räfsresultat, hög flexibilitet vid användning, mångfald i fråga om varianter och intuitiv användning.

Strängläggning med Fendt Faktor – unik ISOBUS-teknik.

Integreringen av ISOBUS i denna strängläggarkategori är en milstolpe. Det möjliggör automatisk justering av arbetsprocesser direkt från förarsätet. Det nya intuitiva användargränssnittet gör användningen till en barnlek. Nya Fendt Former centersträngläggare med två rotorer utgör på så sätt en viktig utveckling när det gäller att göra vallskörden mer effektiv och produktiv.


Arbetsbredd

Antal Räfspinnar per rotor

Former 671

5,80 - 6,60 m

10 / 10

Former 760 C

6,90 - 7,60 m

12 / 12

Former 860 C

7,60 - 8,60 m

13 / 13

Former 860 C PRO

7,60 - 8,60 m

13 / 13

Former 920 C

8,00 - 9,20 m

14 / 14

Former 920 C PRO

8,00 - 9,20 m

14 / 14

Former 1000 C PRO

8,80 - 10,00 m

15 / 15
Den rätta enheten

Fendt Former strängläggarens implementerade drivlina har ett underhållsfritt frihjul och en glidkoppling för varje rotor. Fördelarna märks omedelbart: När kraftuttaget har stängts av kommer rotorerna inte att stanna abrupt utan övergår långsamt till ett viloläge. Rotorarmarna kan också göras färdiga för transport direkt efter att kraftuttaget har stängts av för att på ett tillförlitligt sätt skydda drivsystemet. Och det är inte allt – det okomplicerade drivsystemet säkrar en lång livslängd.

Mycket lätt att justera

Fendt Formers två-rotoriga strängläggare med mittleverans kommer med enkel arbetsbreddjustering som standard. De fyra arbetsbredderna på Fendt Former 671 justeras med en spak, utan verktyg. På några andra modeller ingår också ett steglöst hydrauliskt arbetsbreddjusteringssystem som standard. Alla modeller förutom 8055 PRO: Transporthöjden förblir alltid låg oavsett vilken arbetsbredd du har ställt in.

Med den hydrauliska arbetsbreddjusteringen kan man justera arbetsbredden utan att lämna traktorhytten. Den lättlästa indikatorn ger information om den justerade arbetsbredden.

Den mekaniska arbetsbreddjusteringen kan utföras på bara 4 steg.

Perfekt för åkerrenar

Fendt Former-strängläggare är manövrerbara och kompakta i transportläget. Detta innebär att transporthastigheter på upp till 40 km/h är lätta att uppnå.

Den centrala strängformarduken hjälper till att bilda den perfekta slåttersträngen. För att höga slåttersträngar och slåttersträngar på åkerrenar inte ska dras i sär i onödan, viks strängformarduken automatiskt upp så snart rotorarmarna ställer sig i åkerrensläget. Strängformarduken viks förstås också automatiskt upp i transportläget. En flödesdelare (tillval på vissa modeller) lyfter rotorerna i perfekt synkronisering.

Två-Rotoriga och sidolevererade Strängläggare

Maximal flexibilitet med enkel hantering.

Fendt Former två-rotoriga strängläggare med sidolevererade slåttersträngar ger dig den flexibilitet du behöver för din dagliga rutin. Det gör det möjligt för dig att snabbt och enkelt bestämma, utan att du behöver använda några verktyg, om du vill lägga en eller två slåttersträngar. Överlappningen av de två rotorerna är omfattande vid läggning av en enda slåttersträng. Det säkerställer en ren överföring av foder från den första till den andra rotorn, vilket garanterar bästa resultat även under svåra förhållanden och vid hörn.

Perfekt kambana.

Fendt Former 7850 och 7850 Pro strängläggare ger maximal markfrigång på vändtegen tack vare CamControl. CamControl är en hydraulisk justering av kambanan. På vändtegen lyfts armarna automatiskt till horisontellt läge. Den markfrigång som uppstår håller tyngdpunkten låg utan att de befintliga strängarna på vändtegen skadas.

Effektiv deposition

En automatisk sekvensstyrning är integrerad som standard, vilket gör att den två-rotoriga strängläggaren lyfter perfekt på åkerrenar. Detta säkrar att rotorerna lyfts och sänks vid offset-tider, och därför säkerställs alltid en perfekt slåttersträng, även på åkerrenarna. Lyftprocessen kan därför justeras så att den passar väghastigheten och arbetsförhållandena.

Perfekt sorterad

Typiskt Fendt: Fendt Former-strängläggarna har utformats in i minsta detalj, och ingenstans är det tydligare än på de hydrauliska anslutningarna. Tack vare KENNFIX®-kontakten är de långa timmar som det brukade ta att sortera slangar ett minne blott, och de anslutningar som hör ihop kan identifieras permanent.


Arbetsbredd

Antal Räfspinnar per rotor

Former 1402

5,75 / 6,65 m

10 / 12

Former 1452

5,80 / 6,70 m

12 / 12

Former 1603

6,60 / 7,70 m

12 / 12

Former 7850 PRO

7,80 / 8,40 m

13 / 13


Fendt Former två-rotoriga och sidolevererande strängläggare är också snabb och säker på vägarna och kan vikas till en kompakt enhet.

Fendt Former Strängläggare med en Rotor

Ett väl utfört arbete: arbetet håller fantastisk kvalitet, även med små traktorer.

Med en lätt och stabil konstruktion och låga effektkrav är Fendt Former-strängläggare med en rotor också perfekta för stora arbetsbredder med små traktorer. När det gäller kvaliteten på arbetet erbjuder strängläggare med en rotor lika mycket som stora modeller: Välordnad strängläggning - även i backar - är garanterad. Strängläggaren följer noga traktorns väglinje tack vare spindeldockans bakre enhet, och med slåttersträngen till höger får du en konstant översikt över resultatet av ditt arbete.


Arbetsbredd

Antal Räfspinnar per rotor

Former 351 DN

3,60 m

10

Former 391 DN

3,80 m

10

Former 400 DN

3,80 m

10

Former 426 DN

4,20 m

12

Former 456 DN

4,50 m

12


Trots sin kompakta storlek har Fendt Former strängläggare med en rotor ett mycket brett chassi. Detta säkerställer bästa möjliga markföljd, även i backarna. En tandemaxel monteras vid förfrågan för att förbättra markröjningen och stabiliteten ytterligare. Den längsgående lutningen justeras med hjälp av traktorns nedre länk eller känselhjulets höjd. Den diagonala lutningen justeras via skruven.

Slåttersträngsbredden bestäms enkelt av strängformardukens position. Denna kan steglöst och bekvämt justeras till korrekt position. När du byter mellan transport- och arbetsläge fälls duken helt enkelt upp eller ner. Den fjäderbalanserade strängformarduken och ramskyddet gör det enkelt. På förfrågan viks strängformarduken även ut hydrauliskt och därför bekvämt från förarplatsen.

Arbetsdjupet kan justeras snabbt och enkelt med hjälp av den linjära höjdjusteringen.

Næste skridt mod din Fendt Former