360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Vara modig, pröva nya saker

Villig att experimentera: Pieter van Leeuwen Boomkamp gillar att prova nya odlings- och bearbetningsmetoder på sin mark. Därvid är han inte rädd för att ifrågasätta förment beprövade rutiner.