360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Lägger fodret perfekt till rätta.

Lägger fodret perfekt till rätta.

Med hjälp av en kross förkortas torkprocessen avsevärt. Krossen gnuggar bort det naturliga vaxskiktet från grödan och torkar snabbt ut växtsaften. Den lätta, luftiga hösträngen medger intensiv luftcirkulation och påskyndar avlägsnandet av vatten. Därigenom vinner du värdefull tid och kan påbörja efterföljande steg snabbare och i optimala fall slippa köra en extra vända.

Rotorkross KC

Rotorkrossen KC för Fendt Slicer tallriksslåttrar har en lättjusterad motkam med fem lägen för inställning av krossintensiteten. Fodret krossas till en jämn kvalitet i stället för att hackas sönder, något som är särskilt viktigt med gräs. Rotorelementen är självfallet ordentligt säkrade så att de inte lossnar.

Valskross RC

Fendt Slicer valskross RC består av två gummiprofiler som går in i varandra och kan användas för att justera komprimeringstrycket. Den stora profilöverlappningen innebär att endast den nedre valsen har drivning medan den övre roterar synkront. Skyddet mot främmande föremål med justerbart klämtryck gör det möjligt för den övre valsen att nypa åt. Detta ger en varsam men samtidigt intensiv krossprocess utan att några blad går förlorade. Valskrossar något skonsammare mot materialet.

Flexibel krossning

Justera din vallmaskin snabbt och enkelt utifrån omgivande förhållanden eller kundens behov. Båda krossutförandena har direkt drivning samt överbelastningsskydd i form av en brytbult.

Alla krossutföranden har direkt drivning via axeln i huvudintagets växellåda eller via en drivlina.

Krossutförandena arbetar i princip längs hela tallriksslåtterns bredd för maximal genomströmning av omfångsrika grödor.

Experience in Hay

Ett århundrade av ensileringskompetens Tradition, innovation och passion – det är framgångsreceptet på centrat för ensilagekompetens i Feucht.