360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Eftersom en terminal räcker

Traktorer och redskap utvecklas till en enhet där traktorn är den bearbetande enheten för alla arbetsförlopp. ISOBUS redskapsstyrning är perfekt integrerad i manövreringskonceptet i Fendt Vario och du behöver bara en terminal. SectionControl möjliggör automatisk sektionsstyrning via GNSS-position.

Full kontroll över redskapet

Perfekt för alla tillämpningar

För Fendt Variotronic är ISOBUS-gränsnittet den avgörande länken till redskapen. Inställningarna för alla redskap som är kompatibla med ISO 11783 kan göras med hjälp av ISOBUS redskapsstyrning i Fendt Varioterminalen. Dessutom erbjuder Variotronic olika möjligheter att anpassa reglagen efter respektive tillämpning. T.ex. för att styra funktioner med multifunktionsjoysticken eller för att välja förprogrammerade inställningar.

ISOBUS redskapsstyrning i Varioterminalen

Under ISOBUS redskapsstyrning överförs redskapets manövreringsinställningar till Fendt Varioterminalen där de visas tydligt. På den stora Varioterminalen kan föraren välja mellan flera olika visningsalternativ: antingen halvskärm med stående bild, halvskärm med liggande bild eller helskärm med båda menylisterna på höger sida eller separat på båda sidor.

De viktigaste funktionerna på joysticken

Körspaksmanövreringen är särskilt praktisk och bekväm. Om ISOBUS stödjer det kan frekvent använda funktioner tilldelas knapparna på traktorns multifunktionsjoystick där de är lättillgängliga. Upp till tio funktioner kan tilldelas genom att bara klicka i Varioterminalen. Den tydliga skärmen ger en omedelbar översikt över aktuellt jobb.

ISOBUS redskapsstyrning

ISOBUS-redskapsstyrningen är perfekt integrerad i 7-tums och 10,4-tums/10,4-B Varioterminalerna (inte på Power-versionen). Redskapet styrs med hjälp av terminalen och joysticken och ingen extra terminal behövs. I helskärmsläge blir Varioterminalen en fullfjädrad ISOBUS-terminal.

Tilldelning till joystickknapp

Funktionerna för redskapsstyrning och vändtegsautomatik kan tilldelas multifunktionsspaken efter behov. Föraren kan hitta den perfekta manövreringsergonomin för respektive användningsområde. I kombination med VarioGuide automatiskt styrsystem aktiverar VariotronicTI automatiskt sekvenser på vändtegen.

SectionControl

Precision under användning

Redskapsstyrningen har automatisk sektionsstyrning, SectionControl. Vid arbete med besprutningsmaskiner, gödningsspridare och såmaskiner möjliggör SectionControl ytterligare besparingar vad gäller material. Detta har en positiv effekt på din kostnadsberäkning samt på miljön.

Funktionaliteten i terminalen

SectionControl kopplar till och från sektioner på vändtegen eller längs fältets kanter för att förhindra oönskad överlappning. Systemet är optimalt integrerat i Variotronic-manövreringskonceptet.

Assistent ombord

Utöver redskapets namn och geometri överförs även fördröjningsparametrarna för till- och frånkoppling av sektionerna till traktorn när ett ISOBUS-redskap som stödjer SectionControl är monterat. Dessa standardvärden som har tilldelats av redskapstillverkaren måste anpassas under drift. Fendt har utvecklat en assistent för att hjälpa föraren genom inställningsprocessen för dessa korrigeringsvärden, baserat på arbetsresultaten.

Manövrering av SectionControl

Reglagen för SectionControl som är integrerade i Varioterminalen är enkla att förstå. De är klara och tydliga.

SectionControl

Den nya funktionen sektionsavstängning (SectionControl) möjliggör helautomatisk sektionsstyrning via GNSS-signal, beroende på önskad grad av överlappning för ISOBUS-kompatibla besprutningsmaskiner, gödningsspridare och såmaskiner. Detta ger exakt arbetsresultat och sparar utsäde, gödning eller bekämpningsmedel genom att förhindra dubbel applicering eller behandling av områden utanför fältet. Och det gör arbetet enklare för förarna, dag som natt.

Assisterande SectionControl

Mosaic

Välja till och från

I praktiken – t.ex. vid start – måste fördröjningen för till- och fråntiderna justeras. Hittills har ett ungefärligt beräknat korrigeringsvärde angivits, vilket måste justeras under de efterföljande dragen genom stegvis approximering.

 • Mosaic

  Välja till och från

  I praktiken – t.ex. vid start – måste fördröjningen för till- och fråntiderna justeras. Hittills har ett ungefärligt beräknat korrigeringsvärde angivits, vilket måste justeras under de efterföljande dragen genom stegvis approximering.

 • Mosaic

  Pop-up-meddelande för "för tidigt" eller "för sent" val

  En meny i Fendt Assistant vägleder föraren när denne ska göra rätt inställningar utifrån arbetsresultatet. Det finns två assistenter: en för tiden för tillkoppling och en för tiden för frånkoppling.

 • Mosaic

  Ställa in tiden för frånkoppling

  Föraren måste bara avgöra längden på uppehållet eller vilken areal som bearbetats för mycket och ange denna siffra. Med hjälp av körhastigheten avgörs rätt fördröjningsvärden och matas automatiskt in i menyn.

AEF överensstämmelsetest för ISOBUS-redskap

AEF har utvecklat ett överensstämmelsetest för ISOBUS-redskap. Detta test kontrollerar de AEF-funktioner som ligger utanför ISOBUS-standarden och visar omfattningen för de funktioner som ISOBUS-komponenterna erbjuder. Endast redskap som har klarat testet är certifierade och bär AEF-dekalen.

AGCO/Fendt var med och grundade AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation) där man fortfarande är medlem. Initiativet är en oberoende internationell branschorganisation. Som användarplattform tillhandahåller den resurser och erfarenhet för utvidgad användning av elektronik inom lantbruket. Fokus ligger för närvarande på viktiga ämnen beträffande ISOBUS.

www.aef-online.org

Fendt Variotronic – dina kommande steg