360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Fendt Former Fyr-Rotoriga Strängläggare med eller utan ISOBUS

Upplev en ny dimension av redskapskontroll med Fendt Former fyr-rotoriga strängläggare med ISOBUSkontroll och en maximal arbetsbredd på 13,8 m. Tack vare myMemory kan du hämta tidigare valda inställningar såsom strängläggarhöjd, arbetsbredd och strängbredd genom en knapptryckning på Varioterminalen. Detta sparar tid på vägen till nästa jobb. Med en transporthöjd på 4 meter som upprätthålls utan att pinnarmarna tas bort säkerställs bekväma och säkra vägtransporter.

Ett steg före när det gäller komfort och effektivitet.

Fendt erbjuder den perfekta lösningen för alla användare när det gäller strängläggare med fyra rotorer. Du kan välja mellan toppmaskinen Fendt Former 14055 PRO med upp till 13,8 meters arbetsbredd och speciella proConnect ISOBUS-funktioner, den ISOBUS-styrda Fendt Former 12545 PRO Gen 2 med en maximal arbetsbredd på 12,5 meter och den likartade standardmaskinen Fendt Former 12545 Gen 2 som styrs via två hydrauliska enheter och manuella inställningar.


Arbetsbredd

Antal Räfsarmar per rotor

Former 12545 Gen 2

10,0 - 12,50 m

4 x 12

Former 12545 PRO Gen 2

10,0 - 12,50 m

4 x 12

Former 14055 PRO

11,50 - 13,80 m

4 x 13
Det blir inte lättare än detta: Fördelen med ISOBUS är att du kan styra alla funktioner på Fendt Former PRO-strängläggare med fyra rotorer genom att röra vid en skärm.

Intelligent kontroll

För perfekt kontroll över åkern övervakas rotorlyftet av en smart sekvenskontroll som baseras på tid eller traktorns hastighetssignal. Du kan också justera lyfthöjden över åkern i fem olika nivåer. Alla värden kan enkelt ändras med hjälp av Varioterminalen eller andra ISOBUS-kompatibla bildskärmar. Funktionerna kan också enkelt aktiveras med en knapptryckning eller laddas upp på Fendt Vario-joysticken. Med den innovativa vändtegsstyrningen Fendt VariotronicTI på Fendt Vario-traktorerna går arbetet på vändtegen som en klocka.

Automatiskt rätt strängläggarhöjd

Med flex HIGH-systemet kan Fendt strängläggare 14055 PRO justeras via körhastigheten. När du kör snabbare ökar motståndet i rotorn fram med den växande volymen av växtmaterial, vilket betyder att räfspinnar kan böjas bakåt och att den inställda arbetshöjden inte bibehålls. flexHIGH löser detta problem genom att sänka rotorn något vid högre hastigheter, vilket gör att allt foder kommer med. Den aktuella positionen visas alltid på displayen via positionssensorn. När rotorn är i stående läge är den upplyft så att pinnarna inte går emot marken.

Med gapCONTROL kan du övervaka överlappningen mellan fram- och bakrotorerna. En ljudsignal varnar föraren om en kritisk gräns uppnåtts.

Fendt Former Två-Rotoriga Strängläggare

Den rätta maskinen för bästa möjliga skörd.

Fendt Former-strängläggare med två rotorer och centrerad slåttersträng finns tillgängliga för att möta alla utmaningar. Från instegsmodellen Former 671 med låga effektkrav till allroundmaskinerna Former 801/880 och 10065 och toppmodellerna Former 8055 Pro och Former 10065 Pro slutar dessa strängläggare aldrig att förvåna. De saknar motstycke när det gäller slitstyrka och arbetskvalitet.


Arbetsbredd

Antal Räfspinnar per rotor

Former 671

5,80 - 6,60 m

10 / 10

Former 801

6,80 - 7,60 m

12 / 12

Former 880

7,20 - 8,00 m

12 / 12

Former 8055 PRO

7,20 - 8,00 m

12 / 12

Former 10065 PRO

8,80 - 10,00 m

15 / 15

Former 10065

8,80 - 10,00 m

15 / 15

Den rätta enheten

Fendt Former strängläggarens implementerade drivlina har ett underhållsfritt frihjul och en glidkoppling för varje rotor. Fördelarna märks omedelbart: När kraftuttaget har stängts av kommer rotorerna inte att stanna abrupt utan övergår långsamt till ett viloläge. Rotorarmarna kan också göras färdiga för transport direkt efter att kraftuttaget har stängts av för att på ett tillförlitligt sätt skydda drivsystemet. Och det är inte allt – det okomplicerade drivsystemet säkrar en lång livslängd.

Mycket lätt att justera

Fendt Formers två-rotoriga strängläggare med mittleverans kommer med enkel arbetsbreddjustering som standard. De fyra arbetsbredderna på Fendt Former 671 justeras med en spak, utan verktyg. På några andra modeller ingår också ett steglöst hydrauliskt arbetsbreddjusteringssystem som standard. Alla modeller förutom 8055 PRO: Transporthöjden förblir alltid låg oavsett vilken arbetsbredd du har ställt in.

Med den hydrauliska arbetsbreddjusteringen kan man justera arbetsbredden utan att lämna traktorhytten. Den lättlästa indikatorn ger information om den justerade arbetsbredden.

Den mekaniska arbetsbreddjusteringen kan utföras på bara 4 steg.

Perfekt för åkerrenar

Fendt Former-strängläggare är manövrerbara och kompakta i transportläget. Detta innebär att transporthastigheter på upp till 40 km/h är lätta att uppnå.

Den centrala strängformarduken hjälper till att bilda den perfekta slåttersträngen. För att höga slåttersträngar och slåttersträngar på åkerrenar inte ska dras i sär i onödan, viks strängformarduken automatiskt upp så snart rotorarmarna ställer sig i åkerrensläget. Strängformarduken viks förstås också automatiskt upp i transportläget. En flödesdelare (tillval på vissa modeller) lyfter rotorerna i perfekt synkronisering.

Två-Rotoriga och sidolevererade Strängläggare

Maximal flexibilitet med enkel hantering.

Fendt Former två-rotoriga strängläggare med sidolevererade slåttersträngar ger dig den flexibilitet du behöver för din dagliga rutin. Det gör det möjligt för dig att snabbt och enkelt bestämma, utan att du behöver använda några verktyg, om du vill lägga en eller två slåttersträngar. Överlappningen av de två rotorerna är omfattande vid läggning av en enda slåttersträng. Det säkerställer en ren överföring av foder från den första till den andra rotorn, vilket garanterar bästa resultat även under svåra förhållanden och vid hörn.

Perfekt kambana

Till vänster ser du hur pinnarna lyfts av CamControl-funktionen. Den imponerande markfrigången skyddar strängen. Bilden till höger visar ett konventionellt system, som orsakar skador på strängen.

Effektiv deposition

En automatisk sekvensstyrning är integrerad som standard, vilket gör att den två-rotoriga strängläggaren lyfter perfekt på åkerrenar. Detta säkrar att rotorerna lyfts och sänks vid offset-tider, och därför säkerställs alltid en perfekt slåttersträng, även på åkerrenarna. Lyftprocessen kan därför justeras så att den passar väghastigheten och arbetsförhållandena.

Perfekt sorterad

Typiskt Fendt: Fendt Former-strängläggarna har utformats in i minsta detalj, och ingenstans är det tydligare än på de hydrauliska anslutningarna. Tack vare KENNFIX®-kontakten är de långa timmar som det brukade ta att sortera slangar ett minne blott, och de anslutningar som hör ihop kan identifieras permanent.


Arbetsbredd

Antal Räfspinnar per rotor

Former 1402

5,75 / 6,65 m

10 / 12

Former 1452

5,80 / 6,70 m

12 / 12

Former 1603

6,60 / 7,70 m

12 / 12

Former 7850

7,80 / 8,40 m

13 / 13

Former 7850 PRO

7,80 / 8,40 m

13 / 13

Fendt Former två-rotoriga och sidolevererande strängläggare är också snabb och säker på vägarna och kan vikas till en kompakt enhet.

Två-rotoriga och sidolevererande strängläggare

Förkroppsligar mångsidighet och driv.

Ren flexibilitet

Fendt Former 1502 är en lättviktare med rejäl slagkraft. Tack vare den bogserade konstruktionen är denna manövrerbara och mångsidiga maskin perfekt lämpad för stora arbetsbredder på upp till 7,00 meter (med två strängar) också om traktorn är liten. Med en sträng kan arbetsbrädden ställas in hydrauliskt och steglöst mellan 3,60 m och 6,30 m. Detta ger maximal flexibilitet i användningen. Skräddarsy din sträng efter de aktuella skördeförhållandena. Tack vare sekvensstyrningen som kommer som standard lyfts rotorerna vid fältets slut med en fördröjning som ger ett perfekt avslut på strängen.

Arbetsbredd

3,60 - 6,30 / 7,00 m

Antal Räfsarmar per rotor

12 / 12Optimal justering

Också i de svåraste förhållandena kan du alltid förlita dig på perfekt markföljning tack vare den dämpade rotorupphängningen och den vridbara ramen. Eftersom rotorerna är anslutna till ramen oberoende av varandra kan de justeras exakt både i längdriktningen och diagonalt. Detta minimerar kontamineringen i fodret och ger ett grepp som är rent. Också gröda som hamnar i sänkor hamnar i balen utan förluster. Rotorernas horisontella lutning kan enkelt justeras med kambultar vilket också ger mer exakt strängläggning. Kamspåret kan justeras separat för optimerad strängleverans, oavsett gröda.

Garanterat smidig drift

De stora 18/8,50-8 däcken ger en extremt mjuk gång. På så vis garanteras du inte bara att arbetet är effektivt och bekvämt – du får också säkra transporter där varje rotor går på fyra hjul. Med olika dragstångsalternativ kan du koppla till och från maskinen på ett mycket smidigt sätt. När det gäller säkerheten får den roterande strängläggaren höga betyg med frihjul och överbelastningsskydd i drivlinan.

Framrotorn har 4 hyperballongdäck av typen 18/8.50-8. Som tillval kan mäthjul av samma storlek monteras till vänster och höger.

Rotorernas horisontella lutning kan enkelt justeras genom att klämbulten lossas varpå kambultarna enkelt kan vridas.

Som tillval kan den bakre strängformaren också drivas hydrauliskt.

Fendt Former Strängläggare med en Rotor

Ett väl utfört arbete: arbetet håller fantastisk kvalitet, även med små traktorer.

Med en lätt och stabil konstruktion och låga effektkrav är Fendt Former-strängläggare med en rotor också perfekta för stora arbetsbredder med små traktorer. När det gäller kvaliteten på arbetet erbjuder strängläggare med en rotor lika mycket som stora modeller: Välordnad strängläggning - även i backar - är garanterad. Strängläggaren följer noga traktorns väglinje tack vare spindeldockans bakre enhet, och med slåttersträngen till höger får du en konstant översikt över resultatet av ditt arbete.


Arbetsbredd

Antal Räfspinnar per rotor

Former 351 DS 3,60 m 10

Former 351 DN

3,60 m

10

Former 391 DN

3,80 m

10

Former 400 DN

3,80 m

10

Former 426 DN

4,20 m

12

Former 456 DN

4,50 m

12
Trots sin kompakta storlek har Fendt Former strängläggare med en rotor ett mycket brett chassi. Detta säkerställer bästa möjliga markföljd, även i backarna. En tandemaxel monteras vid förfrågan för att förbättra markröjningen och stabiliteten ytterligare. Den längsgående lutningen justeras med hjälp av traktorns nedre länk eller känselhjulets höjd. Den diagonala lutningen justeras via skruven.

Slåttersträngsbredden bestäms enkelt av strängformardukens position. Denna kan steglöst och bekvämt justeras till korrekt position. När du byter mellan transport- och arbetsläge fälls duken helt enkelt upp eller ner. Den fjäderbalanserade strängformarduken och ramskyddet gör det enkelt. På förfrågan viks strängformarduken även ut hydrauliskt och därför bekvämt från förarplatsen.

Arbetsdjupet kan justeras snabbt och enkelt med hjälp av den linjära höjdjusteringen.

Experience in Hay

Ett århundrade av ensileringskompetens Tradition, innovation och passion – det är framgångsreceptet på centrat för ensilagekompetens i Feucht.