360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Perfekt samordning för den bästa drivlinan.

Kraft och tillförlitlighet

Den beprövade sexcylindriga Deutz-motorn i Fendt 700 Vario ger 150 hk till 246 hk med en topphastighet på 50 km/h. Denna motor, som har en cylindervolym på 6,1 liter, 4 ventiler per cylinder och Common Railinsprutning, ger ett högt vridmoment. Den kompakta stortraktorn är konstruerad för maximal prestanda och belastningskapacitet. Motorn och transmissionen är perfekt justerade för övergripande effektivitet.

Ekonomisk med lågt underhållsbehov

Bränsleförfiltret med termostatventil gör att traktorn startar säkert även vid temperaturer långt under noll grader. Det beror på att det förvärmda bränslet flödar tillbaka till förfiltret från bränslereturen. Kylare och filter har placerats lättåtkomligt för enkelt underhåll. Förbrukningsindikatorn för bränsle och AdBlue övervakar inte bara aktuell förbrukning, utan registrerar även förbrukningen för olika arbeten. Den hjälper dessutom föraren att använda en effektiv körstil.

Snäll mot plånbok och miljö

Varje liter räknas. Fendt 700 Vario har SCR-avgasteknik, är mycket bränslesnål och uppfyller kraven i avgasnormen EURO Stage V. Det passiva dieselpartikelfiltret, som inte kräver någon ytterligare bränsleinsprutning för regenerering, sparar också bränsle. Med perfekt samstämd motor och drivlina ger nya Fendt 700 Vario full prestanda både på fältet och på vägen.

Efterbehandling av avgaser

Med SCR-teknik efterbehandlas avgaserna med Adblue®, en 32,5-procentig urealösning som ombildar kväveoxiderna NOx till icke förorenande kväve och vatten. Den externa avgasrecirkulationen (AGRex) minskar kväveoxiderna redan innan de når avgasröret, vilket gör att AdBlue® kan användas sparsamt

Dieselpartikelfiltret CSF (Coated Soot Filter)

Det passiva dieselpartikelfiltret (CSF, Coated Soot Filter) regenereras under körning och behöver inte startas aktivt. Inget extra bränsle krävs för regenereringen.

Populär och bekräftat perfekt: Fendts Vario-transmission.

För det är enbart med den steglösa Fendt Variotransmissionen som du kan köra med idealisk hastighet för din arbetsuppgift. Du kan köra från 0,02 km/h till en maxhastighet på 50 km/h helt steglöst. Och allt detta sköter du avslappnat i traktorn med multifunktionsjoysticken. Sänkta underhållskostnader på grund av längre intervall för byte av transmissionsolja, var 2000:e timme, är en särskilt positiv faktor. Det separata oljeflödet skyddar växellådan mot oljeblandning och kontaminering.

Den perfekta körningen är steglös.

Fendts Vario-transmission är en hydrostatisk-mekanisk drivning med kraftfördelning. Vid ökad hastighet ökar den mekaniska kraften som överförs via planetväxeln. Hydrostaterna kan vinklas 45 grader och tål ett högt arbetstryck på maximalt 550 bar, något som ger mycket hög verkningsgrad.

Välbalanserad och effektiv med TMS

Ständigt ändrad användning är enkelt med en allroundtraktor. Även vid tungt dragarbete har Fendt 700 Vario designats för ideal prestanda, låg bränsleförbrukning och minskat slitage på komponenterna. Traktorns manövrering med TMS (Tractor Management system) styr motorn och transmissionen så att de alltid används på ett optimalt ekonomiskt sätt utan att du som förare behöver tänka på det. Du behöver bara specificera önskad hastighet.

Ligg på gränsen med full effekt

Funktioner som den automatiska maxeffektstyrningen 2.0 minskar bränsleförbrukningen ytterligare, eftersom motorn alltid körs inom det idealiska varvtalsintervallet. Belastningskontrollen, som varierar för olika arbeten, regleras automatiskt. Begränsningen måste inte längre anges manuellt och motor och transmission är alltid perfekt avstämda. I kickdown-läge accelererar traktorn snabbt och övertygar med pigga köregenskaper.

Motorvarvet justeras automatiskt med hjälp av TMS (Tractor Management System) och den automatiska maxeffektstyrningen.

Rätt hastighet med 1000E, ekonomiskt kraftuttag

Oavsett vilket kraftuttagsredskap du använder så får du exakt den kraft du behöver från Fendt 700 Vario precis när du behöver den. Det finns fyra kraftuttagshastigheter med 540, 540E, 1000 och 1000E r/min. 1000E-kraftuttaget ger optimal kraftöverföring för redskap som kräver höga varvtal med låg effekt, exempelvis arbete med rotorharv, gödselpump eller besprutning.

Många vägar – samma mål: att komma fram snabbt och säkert.

Framaxeln har ett upphängningssystem med egenskaper som är särskilt anpasassade för krävande tillämpningar på fältet. Genom att alltid undvika effekthopp kan framaxelns dragkraft öka med upp till 7 % (jämfört med lösningar utan upphängning).

Körläge kan ställas in individuellt: Hastigheten kan styras antingen med pedalen eller med joysticken.

Färdriktningsförändringar görs antingen med joysticken eller med fram-/bakreglaget på rattstångens omkopplare. Den integrerade Stop-and-Go-funktionen är en särskilt praktisk funktion.

Fjädringens utformning ger maximal åkkomfort både i fält och på väg. Kombinationen av framaxelfjädring, hyttfjädring och förarstolsfjädring har hämtats från större traktorer och ger en komfort som kan jämföras med personbilar.

Lyftarmsdämpningen hindrar traktor och redskap från att börja gunga genom att aktivt motverka rörelser med hjälp av hydrauliken. Detta reducerar svängningsrörelserna och ger dig ökad styrsäkerhet och högre åkkomfort.

Extra styrsystem VarioActive

Jämfört med standardutväxlingen behöver man med VarioActive cirka 60 % färre varv på ratten för att uppnå samma styrutslag. Med VarioActive drar du nytta av att styrningen reagerar snabbare vid snäva vändningsmanövrar på vändtegar eller vid frontlastararbete. Av säkerhetsskäl kan den bara användas i hastigheter mellan 0 och 25 km/h.


Utan VarioActive

Med VarioActive

1 varv på ratten = 26,6°

1 varv på ratten = 43,3°

Styraxellåsning

Styraxellåsning, som är tillvalsutrustning, låser automatiskt upp styraxeln vid en förbestämd hastighet på släpkärror med självstyrande axlar. Den låsta, självstyrande axeln ger stabila köregenskaper på raksträckor. Föraren behöver inte låsa den självstyrande axeln manuellt utanför det förvalda hastighetsområdet eller vid backning.