360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Jämn baldensitet tack vare ökande tryck.

Presskammaren och remmarna är nyckeln

För att garantera balrotationen i alla förhållanden är alla Fendt-rundbalpressar med flexkammare utrustade med Additional Drive System, ADS. De fyra ändlösa remmarna och den övre drivvalsen drivs pålitligt av ytterligare en drivvals direkt under dem. Den stora lindningsvinkeln skapar kraftfull friktion mellan rem och vals och förhindrar permanent glidningar. Tack vare bakluckans smarta upphängning över svängarmen rör den sig nedåt efterhand som balen växer.

CPS ger ett konstant tryck

För bästa resultat är det avgörande att baldensiteten kan styras på ett bra sätt. Alla Fendt-rundbalpressar med flexkammare är därför utrustade med Constant Pressure System (CPS). När baldiametern ökar höjs trycket i systemet för att säkerställa en konsekvent baltäthet under balpressningen. En jämn baldensitet uppnås när balans mellan mekanik och hydraulik föreligger. Som ett första steg garanterar remspänningen som åstadkoms av de stora fjädrarna en perfekt start på balen med snabb starthastighet och starkt komprimerade inre lager. Efterhand som balen växer tar hydrauliken över remspänningen. Två cylindrar kopplade till det slutna hydraulsystemet ökar proportionerligt remspänningen efterhand som balen växer så att angiven densitet uppnås. De yttre lagren blir därför perfekt komprimerade.

Extrastarka remmar

Fyra ändlösa gummi- och syntetremmar säkerställer perfekt fäste runt grödan och lägger mycket kraft på balarna tack vare exceptionell dragkraft. Två speciella syntettyglager gör att remmarna klarar av höga dragkrafter. Dessa lager produceras separat med långa överskottslängder. På så vis undviks problematiska skarvar.

Vi balpressningens början förs trycket över till remmarna av de kraftfulla fjädrarna.

Fyra symmetriskt arrangerade ändlösa remmar formar balarna. Drevet får kraft från två drivvalsar som överför exakt rätt energi.

De två främre rembärande valsarna driver remmen. Denna dubbeldrivning av valsarna innebär att rotationen är totalt pålitlig för alla slags balar.

Presskammarens lilla storlek vid starten säkerställer en pålitlig och bra kärnrotation. Detta är grunden för perfekta balar.

OptiForm™-presskammare: Perfekta balar, varje gång.

Läget under kontroll

Hemligheten bakom Fendt-rundbalpressarnas perfekt komprimerade och jämna balar som är enhetligt komprimerade finns i bakluckan. Den har konstruerats för att vara exceptionellt robust eftersom den måste stå emot enorma påfrestningar. Den patenterade flexibla upphängningen erbjuder utomordentliga fördelar.

Baklucka i rörelse

Bakluckan på Fendt-rundbalpressen säkerställer perfekt komprimering under hela balpressningsprocessen. Vid balpressningens början är bakluckan i toppläge så att en bra kärna kan formas. Efterhand som diametern ökar rör sig bakluckan mekaniskt nedåt. Bakluckan glider så att balarna rör sig bakåt. Detta gör att trycket på matningen minskar. Detta bibehåller de högsta utmatningshastigheterna med perfekt formade balar. Den jämna tryckfördelningen minskar också slitaget på komponenterna.

Det bästa låset för den bästa balen

Alla Fendt-rundbalpressar har en mekaniskt låst presskammare. Låsmekanismens säkra hake förhindrar att bakluckan svänger bak vilket gör att fasta och perfekt formade balar kan skapas i löpande takt. Baldensiteten styrs av CPS-systemet. Detta system bygger på hydraulsystemet som är kopplat till fjädermatningen och de båda spännarfjädrarna. I driftsterminalen kan önskad baldensitet enkelt ställas in från den bekväma traktorhytten.

Stabil styrning ger korta driftstopp

Två stabila cylindrar används för att öppna och stänga balpressens baklucka. Det enda som behövs är en enkelverkande styrenhet. Allt detta ger korta lossningstider och med en Fendt Vario-traktor kan du smidigt och steglöst öka arbetshastigheten på bara några sekunder. Traktorer och rundbalpressar från Fendt är därför det perfekta teamet.

Den mekaniska bakluckeventilen ger det variabla balpressystemet det konstanta tryck som krävs för att producera balar med hög diameterprecision.

Balrampen – som kan justeras utan verktyg – ger balen önskat momentum så att kollision mellan bakluckan och balrampen kan undvikas.

Snabb ballossning, mycket korta väntetider: Nätbindningen, den enkla ballossninsstyrningen och den steglöst variabla Vario-växellådan på Fendttraktorerna är alla exempel på utrustning som tar din verksamhet till nästa nivå.

Nästa steg till din Fendt rundbalpressar med flexkammare