360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

En pickup som inte missar något.

Pickup för maximal produktion

Högsta möjliga produktion kan bara uppnås om du börjar med ett perfekt pickupsystem. När det kommer till Fendt rundbalspressar garanteras detta av en avancerad kamspårsfri pickup med en bredd på upp till 2,4 m. Den speciella geometrin hos segmentdelarna och den perfekta vinkeln på de extralånga pinnarna har eliminerat svårigheterna vid kontroll av kamspår. Följaktligen innehåller pickupen färre rörliga delar, löper mjukare och är lättare att underhålla.

Nära rotorn

Tack vare den kompakta konstruktionen är pickupen placerad nära rotorn. Detta förenklar processen som flyttar fodret från pickupen till rotorn och ger ett bättre flöde av gröda. Denna fördel blir extra tydlig när kort och spröd gröda hanteras: materialet matas in i presskammaren på ett mer effektivt sätt samtidigt som grödan skyddas. Detta optimerade flöde av gröda ger dig möjlighet att alltid pressa perfekta balar med hög kapacitet. Den ostyrda pickupen ger både enkelt underhåll och mjuk drift. Pickuphjulen är antingen fixerade eller pivoterande beroende på konfiguration.

Pinnarna är avgörande

Pinnarna är pickupens viktigaste komponenter. Den speciella arbetsvinkeln gör att fodret kan samlas in på ett sätt som samtidigt skyddar grässvålen. Diametern på 5,6 mm är en garant för en extremt lång livslängd. Tack vare den stora spolen är pinnarna mycket flexibla. Pinnarna är tillräckligt säkra för att kunna garantera att de inte går av, eftersom spänningen fördelas jämnt.

Fem pickuprader

Avsaknaden av kamaxlar och styrspakar gör att ett extrautrymme uppstår. Därför har pickupen nu fem pickuprader. För att bästa uppsamling ska åstadkommas ligger mellanrummet mellan pinnarna på extremt låga 64 mm. Därför blir inga stjälkar kvar på fältet! Två sidomatningsskruvar är också standard.

Serien omfattar också matningsskruvar på båda sidorna som standard. Tack vare skruvarnas stora axeldiameter vrider de aldrig grödan utan matar den jämnt till rotorn.

Strängtillhållarrulle hör också till standardutrustningen på balpressar med flexkammare och säkerställer ett optimerat flöde.

Tack vare det begränsade mellanrummet mellan pickupen och rotorn transporteras fodret både varsamt och pålitligt. Med V-formen fylls presskammaren jämnt vilket i sin tur leder till förstklassiga balar.

Slå ditt foder på ett sätt som uppfyller dina krav.

Perfekta rotorer för hög produktion

Fendts fyra modeller av rundbalpressar är utrustade med fyra olika rotorer som i sin tur säkerställer att respektive maskin alltid är kompatibel med aktuell tillämpning. Rotorhastigheten är 134 v/min. Matningsfingrarnas V-formade inställning gör att presskammaren alltid fylls upp jämnt. Beroende på prestandaklass är balpressarna antingen utrustade med ett fastskruvat golv eller ett HydroFlex-golv. Tack vare stora däck är Fendt-rundbalpressar med flexkammare pålitliga i olika slags terräng och samtidigt skonsamma mot jorden de rör sig på.

Full flexibilitet: XtraCut13 och XtraCut17

Fendt-rundbalpressarna använder antingen XtraCut 13- eller XtraCut 17-knivrotorn. Dessa tvåfingerrotorer har konstruerats för största möjliga produktion och längsta möjliga tjänsteliv. Med XtraCut 13 väljer du själv om du vill använda knivarna. Det flexibla HydroflexControl-systemet är alltid inbyggt i dessa modeller. XtraCut 17-rotorn når en teoretisk snittlängd på 67,5 mm och aktiverar grupper om 0, 8, 9 eller 17 knivar. Med hjälp av blindknivar, som levereras med alla rundbalpressar med snittenhet, kan du arbeta utan knivar vilket gör att du slipper gröda som smulas och onödigt slitage på snittenheten.

Snittkvalitet för kräsna användare: XtraCut25

När det gäller hög produktion och snitt med kvalitet är Fendt XtraCut25-rotorn oöverträffad i Fendts sortiment av rundbalpressar: Den v-formade fyrstjärniga rotorn är tillverkad för stora skördevolymer. Vid arbete med tunna lager fyller den på presskammaren med en snittlängd på 45 mm vilket ger balar med hög densitet. Hydroflex är i detta fall också alltid installerat i fabrik. Den hydrauliska knivgruppen innehåller 0, 12, 13 eller 25 knivar.

Skär med den längsta kniven

Fendts XtraCut-modeller har knivbord som är utrustade med marknadens längsta kniv vilket också ger bästa möjliga snittkvalitet. Det finns ett hydropneumatiskt knivskydd med tryckackumulatorer på 40 bar vardera. Med denna funktion får rundbalpressarna ett längre liv. Om knivarna inte längre kan sättas i arbetsläge, till exempel på grund av igensättning, kan ett tryck på 180 bar tillfälligt appliceras. Det segdragna arbetet med att skrapa rent knivspringorna ordnas istället med bara ett knapptryck på kontrollenheten.

Med en teoretisk skärlängd på 45 eller 90 mm möjliggör XtraCut25-rotorn en enorm produktion med tunna lager.

Med en hastighet på 134 v/min erbjuder XtraCut17-rotorn en teoretisk snittlängd på 67,5 eller 135 mm.

Matningsrotorn levereras med antingen ett fixerat knivgolv eller det flexibla HydroFlex-knivgolvet.

Modellerna Rotana 160VXtra och 180VXtra kan aktivera knivgrupper med 0, 12, 13 eller 25 knivar på hydraulisk väg.

Alltid jämnt flöde med HydroflexControl.

Fjäderbelastade, sänkbara

Den första komponenten är knivbordets permanenta upphängning, känd som ”Flex”. En fjäder kan användas för att smidigt svänga upp eller ner knivbordet. På så vis kan knivbordet kompensera när fluktuerande mängder gröda matas in. ”Hydro” är systemets andra komponent. Denna komponent omfattar två hydraulcylindrar som gör det möjligt att hydrauliskt öppna bordet från traktorhytten med ett knapptryck för att antingen avlägsna stopp eller byta knivar. Med HydroflexControl kan du köra maskinen under lång tid med konstant hög produktion.

Balning nonstop

Även under svåra förhållanden gör matningsmekanismen att blockeringar undviks nästan helt. När matningen ökar förhindrar Fendtrundbalpressarnas smarta knivbord effektivt blockeringar genom inbyggd rörelsefrihet. Detta effektiva antiblocksystem möjliggör stressfri komprimering med ständigt hög dagsproduktion.

Två delar, total komfort

För att balpressen ska kunna utnyttjas maximalt hela dagen måste blockeringar förhindras innan de uppstår. Fendt-rundbalpressarnas HydroflexControl-system är garanten för detta. Nästan alla blockeringar kan avlägsnas pålitligt och effektivt genom två komponenters interaktion, som i sin tur möjliggör hög daglig produktion.

Avlastningssystemet FlexControl förhindrar på ett pålitligt sätt blockeringar.

I händelse av en blockering sänks knivbordets bakre del med 500 mm.

Kraftöverföringen – platsen där allt börjar.

Tydlig konstruktion

Högersidan på Fendt-rundbalpressarna inhyser rotordrevet som är anslutet med en duplexkedja. Presskammardrevet är placerat på vänster sida. Spåren, tillverkade av Tsubaki, är av toppkvalitet och mycket slitstarka. Frihjulets kedjehjul garanterar säkerheten: Om transmissionsaxeln stannar eller rotorn stoppas abrupt på grund av en blockering låter frihjulet balrotationshastigheten minska gradvis. På så vis har huvuddrevskomponenterna pålitligt skydd mot skador som orsakats av det abrupta stoppet.

Mer effekt med Power Split

Alla modeller är utrustade med en Power Splitväxellåda. Power Split-växellådan bygger på ett driftkoncept som distribuerar fordrad effekt jämnt till rotor och presskammardrev. Inmatningshastigheten är 540 v/min. På modeller utan knivbord garanterar en slirkoppling på 1650 Nm säkerheten. På modeller med knivbord skyddar en frihjulskoppling också drivlinan med 1950 Nm.

Mycket enkelt underhåll

Har du en Fendt-rundbalpress kan du vara säker på att du inte behöver lägga mycket tid på underhåll. Sidan svängs lätt upp vilket gör att underhållspunkterna är smidigt åtkomliga. Det automatiska smörjningssystemet – som drivs via balpressvalsarna – applicerar alltid önskad oljemängd. På så vis förlängs livstiden samtidigt som mjuka rörelser garanteras. Driv- och styrvalsarnas lager förses med smörjmedel via ett centralt smörjblock. Sluta ödsla tid på att leta efter smörjpunkterna.

Frihjulets drivhjul säkerställer att drivlinan är skyddad mot skador om rotorn skulle blockeras.

Fendt-rundbalpressar använder bara kedjor av högsta kvalitet.

Power Split-växellådan drivs med en kraftöverföringshastighet på 540 v/min.

Nästa steg till din Fendt rundbalpressar med flexkammare