360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Säker bindning: Ordning och reda med rundbalpressar från Fendt.

VarioNet

Med Fendts rundbalpressar får du allt du behöver vad gäller nätbindning. VarioNet är ett nätbindningssystem som är perfekt kompatibelt med alla standardnätbredder. Det är utrustat med en nätbroms som kan justeras med spänningsfjädrar. Tack vare nätguidesystemets smarta konstruktion breddas nätet automatiskt. Därför blir balarna också perfekt formade på sidorna och får pålitligt skydd. Detta gör också förvaringen enklare.

Filmbindning är ett alternativ

Med Fendt Rotana F Combi rundbalspress har du möjlighet att beställa direkt filmbindning. I detta fall pressas balarna och lindas enbart med film. Detta minskar foderförlusterna på grund av frysning i minusgrader. Dessutom ökar det extra lagret skyddet av balens hölje. Filmskiktet bildar en syrebarriär som förbättrar ensileringsprocessen. Detta minskar foderförlusterna på grund av mögel och ökar foderkvaliteten. Rullarnas placering gör det möjligt att snabbt växla mellan film- och nätbindning, så att en snabb övergång från ensilage till halmbalar är lätt att genomföra.

Mycket enkel konfigurering

För att arbetet ska bli enklare för dig har vi fokuserat starkt på användarvänlighet. Det märks också på den intuitiva styrningen: Bland annat kan du med terminalen ställa in tiden för aktiv nätmatning, vilket är särskilt praktiskt när du arbetar med torr halm. Antalet varv och nätets retardation kan också snabbt och enkelt justeras med terminalen.

Enkla nätbyten

Tack vare EasyLoad-systemet kan nätet på alla Fendtrundbalpressar bytas utan krångel. Allt du behöver göra är att föra in nätrullen i EasyLoad-systemet och stänga. En centreringsvev gör sedan att nätrullen automatiskt hamnar i perfekt position. Tack vare kåpan mellan rotorn och bindningsenheten kommer varken smuts eller damm in i nätet. Det är så du håller dig ren när du byter ut nätet.

EasyLoadSystem

EasyLoad-systemet gör det möjligt att byt nätrulle på nolltid.

VarioNet-nätsystemet fungerar med alla standardnätbredder mellan 1,18 och 1,35 m.

Balarna blir också perfekt bundna runt kanterna tack vare nätspridningsenheten. Den enhet minimerar förlusterna och förenklar lagringen.

Välj den bästa styrningen för din rundbalpress med fixkammare.

Enkla terminaler

Enkla användarterminaler finns tillgängliga för Fendtrundbalpressar med fixkammare som gör det enkelt att styra och justera arbetet. Manuella terminaler kan enkelt och snabbt installeras i traktorhytten. LCDdisplayer är enkla att läsa av också i direkt solljus och är användarvänliga tack vare knapparnas tydliga märkning.

E-Link Control

E-Link Control-terminalen gör balpressarna ännu mer effektiva och användarvänliga. Den ergonomiska konstruktionen och färgdisplayen gör hanteringen enklare. Du kan också välja mellan standardinställningar beroende på material – hö, halm eller ensilage – och också välja om du vill ha mjuk eller hård kärna i balen. Terminalen ger 10 olika densitetsinställningar och skapar akustiska varningar när den maximala baldiametern har nåtts. Den låter dig också ställa in knivgrupper, balstorlek och nätlindning. Räknare för fält och totalt antal balar ger dig lämpliga referensvärden.

E-Link Pro

Fendt 130 F Xtra balpress med fixkammare kan också utrustas med E-Link Pro-terminal eller ISOBUS-terminal. E-Link Pro-kontrollpanelen har utvecklats för yrkesmässig balpressning. Den har en ISOBUSstyrenhet och färgpekskärm med utomordentlig användarvänlighet. Med hjälp av basfunktionerna på E-Link Control-terminalen kan du justera nätets positioner, visa kammarnivåer och aktuell status för respektive funktionsenhet.

Fendt Rotana rundbalpressar med fixkammare

Fendt Rotana rundbalpressar med fixkammare

Fendt Rotana rundbalpressar med fixkammare