360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

En pickup som inte missar något.

Pickup för maximal produktion

Högsta möjliga produktion kan bara uppnås om du börjar med ett perfekt pickupsystem. När det kommer till Fendt-rundbalpressar garanteras detta av ett högpresterande pickup utan kamspår med en bredd på 2,25 meter. Segmentdelarnas speciella geometri och den optimerade vinkeln på de extra långa pinnarna gör det enklare att kontrollera kamspåren. Följaktligen innehåller pickupen färre rörliga delar, löper mjukare och är lättare att underhålla.

Nära rotorn

Tack vare den kompakta konstruktionen är pickupen placerad nära rotorn. Detta förenklar processen som flyttar fodret från pickupen till rotorn och ger ett bättre flöde av gröda. Fördelarna kan ses tydligt i arbete med kort och sprött växtmaterial eftersom detta material transporteras till presskammaren mycket varsammare och mer effektivt. Detta optimerade flöde av gröda ger dig möjlighet att alltid pressa perfekta balar med hög kapacitet.

Fem pickuprader:
Avsaknaden av kamaxlar och följare gör att ett extrautrymme uppstår. Därför har pickupen nu fem pickuprader. För att bästa uppsamling ska åstadkommas ligger mellanrummet mellan pinnarna på extremt låga 64 mm. Därför blir inga stjälkar kvar på fältet! Två sidomatningsskruvar är också standard.

Pinnarna är avgörande:
Pinnarna är pickupens viktigaste komponenter. Den speciella arbetsvinkeln gör att fodret kan samlas in på ett sätt som samtidigt skyddar grässvålen. Diametern på 5,6 mm säkerställer enormt lång livslängd och pinnarna är mycket flexibla med den stora inplastningen. Pinnarnas solida infästning förhindrar att pinnarna går av genom att fördela spänningen jämnt.

Serien omfattar också matningsskruvar på båda sidorna som standard. Tack vare skruvarnas stora axeldiameter vrider de aldrig grödan utan matar den jämnt till rotorn.

De styrbara mäthjulen kan ställas i tio olika positioner och möjliggör därför flexibilitet i höjdjusteringen.

Tack vare det begränsade mellanrummet mellan pickupen och rotorn transporteras fodret både varsamt och pålitligt. Med V-formen fylls presskammaren jämnt vilket i sin tur leder till förstklassiga balar.

Strängnedhållarrulle säkerställer ett jämnt flöde av grödan. Med den variabla nedhållaren kan räfsan ovanför pickupen flyttas, vilket minskar blockeringar och maximerar prestandan.

Slå ditt foder på ett sätt som uppfyller dina krav.

Perfekta rotorer för hög produktion

Fendts tre modeller av rundbalpressar är utrustade med fyra olika rotorer som i sin tur säkerställer att respektive maskin alltid är kompatibel med aktuell tillämpning. Rotorhastigheten är 134 v/min. Matningsfingrarnas V-formade inställning gör att presskammaren alltid fylls upp jämnt. Beroende på prestandaklass är balpressarna antingen utrustade med ett fastmonterat golv eller ett HydroFlex-golv. Vindskyddet kan enkelt justeras med två kedjor på sidan vilket också optimerar flödet av gröda till rotorn.

Full flexibilitet: XtraCut 13 och XtraCut 17

Fendt 130 F Xtra-rundbalpressen använder antingen XtraCut 13- eller XtraCut 17-knivrotorn. Dessa tvåfingerrotorer har konstruerats för största möjliga produktion och längsta möjliga tjänsteliv. Med XtraCut 13 väljer du själv om du vill använda knivarna. XtraCut 17-rotorn når en potentiell snittlängd på 67,5 mm och aktiverar grupper om 0, 8, 9 eller 17 knivar. Med hjälp av blindknivar, som levereras med alla rundbalpressar med snittenhet, kan du arbeta utan knivar vilket gör att du slipper gröda som smulas och onödigt slitage på snittenheten.

Snittkvalitet för kräsna användare: XtraCut 25:
När det gäller hög produktion och snitt med kvalitet är Fendt XtraCut 25-rotorn i 130 F Xtra oöverträffad i Fendts sortiment av rundbalpressar: Den v-formade fyrstjärniga rotorn är tillverkad för stora skördevolymer. Vid arbete med tunna lager fyller den på presskammaren med en snittlängd på 45 mm vilket ger balar med hög densitet. Hydroflex är i detta fall också alltid installerat i fabrik. Den hydrauliska knivgruppen innehåller 0, 12, 13 eller 25 knivar.

Skär med den längsta kniven:
Fendts XtraCut-modeller har knivbord som är utrustade med marknadens längsta kniv för bästa möjliga snittkvalitet. Den hydropneumatiska knivskyddsfunktionen bygger på två tryckackumulatorer som är laddade med 40 bar. Med denna funktion får rundbalpressarna ett längre liv. Om knivarna inte längre kan sättas i arbetsläge, till exempel på grund av smuts, kan ett tryck på 180 bar tillfälligt appliceras. Det segdragna arbetet med att skrapa rent knivspringorna ordnas istället med bara ett knapptryck på kontrollenheten.

Med en hastighet på 134 r/min erbjuder XtraCut 17-rotorn en potentiell snittlängd på 67 eller 135 mm.

Med en potentiell skärlängd på 45 eller 90 mm resulterar XtraCut 25-rotorn i enorma produktionshastigheter med tunna lager.

Matningsrotorn levereras med antingen ett fixerat knivgolv eller det flexibla HydroFlex-knivgolvet.

Toppmodellen 130 F Xtra är utrustad med hydraulisk knivgruppsaktivering med 0, 12, 13 och 25 knivar.

Alltid jämnt flöde med HydroflexControl.

Fjäderbelastade, sänkbara

Den första komponenten är knivbordets permanenta upphängning, känd som ”Flex”. En fjäder kan användas för att smidigt svänga upp eller ner knivbordet. På så vis kan knivbordet kompensera när fluktuerande mängder gröda matas in. ”Hydro” är systemets andra komponent. Denna komponent omfattar två hydraulcylindrar som gör det möjligt att hydrauliskt öppna bordet från traktorhytten med ett knapptryck för att antingen avlägsna stopp eller byta knivar. Med HydroflexControl kan du köra maskinen under lång tid med konstant hög produktion.

Balning nonstop:
Även under svåra förhållanden gör matningsmekanismen att blockeringar undviks nästan helt. När matningen ökar förhindrar Fendtrundbalpressarnas smarta knivbord effektivt blockeringar genom inbyggd rörelsefrihet. Detta effektiva antiblocksystem möjliggör stressfri komprimering med ständigt hög dagsproduktion.

Två delar, total komfort:
För att balpressen ska kunna utnyttjas maximalt hela dagen måste blockeringar förhindras innan de uppstår. Fendt-rundbalpressarnas HydroflexControl-system är garanten för detta. 80 % av alla blockeringar kan avlägsnas pålitligt och effektivt genom två komponenters interaktion, som i sin tur möjliggör hög daglig produktion.

Avlastningssystemet FlexControl förhindrar på ett pålitligt sätt blockeringar.

Flexcontrol-fjädern absorberar toppbelastningar från knivgolvets framdel vilket gör att blockeringar kan förhindras.

I händelse av en blockering sänks knivbordets bakre del med 500 mm.

Kraftöverföringen – platsen där allt börjar.

Tydlig konstruktion

Högersidan på Fendt-rundbalpressarna inhyser rotordrevet som är anslutet med en duplexkedja. De 18 PowerGrip-valsarna drivs på vänster sida. Presskammardrevet är uppdelat på två spår. Därför drivs bara varannan vals av ett spår och mindre kraft utövas på enskilda komponenter, vilket ger mindre slitage och nötning. Spåren tillverkas av Tsubaki och är förstklassiga, slitstarka enheter. Frihjulets kedjehjul garanterar säkerheten: Om transmissionsaxeln stannar eller rotorn stoppas abrupt på grund av en blockering låter frihjulet balrotationshastigheten minska gradvis. På så vis har huvuddrevskomponenterna pålitligt skydd mot skador som orsakas av plötslig belastning.

Mycket enkelt underhåll:
Fendt rundbalspressar kräver mycket lite underhållstid. Sidan svängs lätt upp vilket gör att underhållspunkterna är smidigt åtkomliga. Det automatiska smörjningssystemet – som drivs via balpressvalsarna – applicerar alltid önskad oljemängd. På så vis förlängs livstiden samtidigt som mjuka rörelser garanteras. Lagren på PowerGrip-valsarna smörjs smidigt och enkelt med hjälp av ett centralt smörjblock. Sluta ödsla tid på att leta efter smörjpunkterna.

Mer effekt med Power Split:
Alla modeller är utrustade med en Power Splitväxellåda. Power Split-växellådan bygger på ett driftkoncept som distribuerar fordrad effekt jämnt till rotor och presskammardrev. Inmatningshastigheten är 540 v/min. På modeller utan knivbord garanterar en slirkoppling på 1650 Nm säkerheten. På modeller med knivbord skyddar en kam- och frihjulskoppling också drivlinan med 1950 Nm.

Mosaic

Power Split-växellådan drivs med en kraftöverföringshastighet på 540 v/min.

 • Mosaic

  Power Split-växellådan drivs med en kraftöverföringshastighet på 540 v/min.

 • Mosaic

  Presskammardrevet är uppdelat på två drivspår.

 • Mosaic

  Frihjulets drivhjul säkerställer att drivlinan är skyddad mot skador om rotorn skulle blockeras.

 • Mosaic

  Fendt-rundbalpressar använder bara Tsubaki-kedjor

 • Mosaic

  50 mm-lager säkerställer att valsarna klarar av extrema belastningar.

De 18 PowerGrip-valsarna kan utrustas med smorda 50 mm-valsar.

Fendt Rotana rundbalpressar med fixkammare

Fendt Rotana rundbalpressar med fixkammare

Fendt Rotana rundbalpressar med fixkammare