360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Perfekt anpassad till din Vario.

En fusion av kvalitet och praktiska funktioner

Den grundläggande förutsättningen för all Fendtutveckling är högsta kvalitet. En betydande målsättning under utvecklingen av Cargo var att skapa en perfekt enhet med traktorn. De tekniska specifikationerna och den övergripande utformningen av traktor och frontlastare har anpassats till varandra på bästa sätt.

tterligare ett bevis för frontlastarens perfekta anpassning till alla Vario-traktorer är den beprövade och testade mekaniska nivåregleringen på Cargo i form av en Z-koppling. Parallellföringen säkerställer att redskapet bibehålls i samma position genom hela lyftrörelsen. Du kan hela tiden övervaka positionen med tiltindikatorn (1).

Alla hydraulkomponenter är monterade i tvärbalken och är därför helt skyddade mot smuts och mekaniska skador.

VRIDSTYV LASTARARM FÖR DE ALLRA TUFFASTE JOBBEN.

Brett urval av Fendt-redskap, optimalt anpassade till Fendt Cargo
Integrerade stöd med tandad profil betyder att du inte längre behöver justera stöden manuellt
Cargo-Lock med halvautomatiskt lås möjliggör snabb, sprintfri koppling och frånkoppling med en eller två handrörelser
Tvärgående slang som skyddar och rymmer ventilpaketet och dämparhöljena
3:e och 4:e funktion som tillval, även med multikoppling

Till- och frånkoppling på enkelt sätt.

Att låsa är riktigt enkelt med Cargo-Lock

Cargo-Lock med halvautomatiskt lås möjliggör snabb, sprintfri koppling och frånkoppling med en eller två handrörelser, vilket betyder att du ofta inte behöver krångla med att föra in låssprintarna, vilket i sin tur gör att montering och demontering går mycket snabbare. Indikatorer på insidan av lastarinfästningen informerar hela tiden föraren om låssystemets status från förarstolen.

Sinnrik multikoppling

En enda handrörelse är allt som behövs för att ansluta hydraul- och elledningarna. Med multikopplingen, som är standardutrustning, hör felaktigt anslutna slangar, förorening av oljan och stora läckoljeförluster vid anslutningen till det förflutna. Frånkoppling är lika smidigt och enkelt. Cargo kan kopplas utan problem, även om det finns kvarvarande tryck i lastaren på grund av att den stått i solen.

Perfekt parkering

Parkeringsstöden har designats om helt. Manuell inställning och justering är inte nödvändig, vilket sparar värdefull arbetstid. Inga bultar eller sprintar måste användas. De självjusterande parkeringsstöden är kompakt monterade på lastararmen.

Konstruerade för lång livslängd

Högvärdiga material säkerställer hållbarhet för lång livslängd. Höghållfasthetsstål är nyckeln bakom denna långlivade utformning av nya Fendt Cargo. Utöver hög stabilitet säkerställer det även en låg vikt. Fendt-profilen som är svetsad i en kontinuerlig svetsfog säkerställer hög stabilitet och lång livslängd. De generöst tilltagna smorda lagerpunkterna i brons är ytterligare en garanti för lång livslängd och minimalt slitage.

Nästa steg till din Fendt Cargo frontlastare

Fendt Cargo frontlastare

Fendt Cargo frontlastare

Informationsmaterial