360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Fler skördeaggregat, fler driftsmöjligheter

Den nya svängramen har en utökad svängvinkel på upp till 14° så att skördeaggregaten kan följa marken med ännu högre precision. Katanas pendelram och beröringssensorerna på skördeaggregaten anpassar sig automatiskt även till extrema ändringar i markkonturen. Den centrala vridpunkten för svängramen innebär att grödans flöde förblir likformigt även när skördeaggregatet kompenserar för lutning. Alla skördeaggregat är monterade nära fordonet. Detta reducerar belastningen på framaxeln och skyddar marken.

Pendelramen utvriden

Pendelramen i mittläget

Pendelramen utvriden

I kombination med den innovativa pendelramen direkt monterad på inmatningen justeras skördehuvudet aktivt mot marken.

Tack vare radsökaren vid spetsen på majsskördeaggregatet flyger Katana fram genom grödan helt automatiskt med centimeternoggrannhet.

Perfekt snittkvalitet från den första till den sista stjälken.

Förstklassiga skördeaggregat

Oavsett typ av gröda: det breda sortimentet av pickuper, helsädesbord samt majsbord ger dig det största urvalet för olika arbetsmetoder. Lågt slitage och underhållsvänliga – de snabbt utbytbara skördeaggregaten levererar ett förstklassigt arbete. Den enhetliga skärningen, upptagningen och matningen av materialet till matarvalsarna sker helt utan turbulens. Den kontinuerligt variabla drivenheten för skördeaggregaten möjliggör ideal anpassning till skördeförutsättningarna. Med majsredskapet 460Plus i utförandet StalkBuster kan majsstubben krossas direkt under skördeaggregatet under skörd, dvs. till och med innan de första hjulen svänger. Detta förhindrar på ett effektivt sätt angrepp av majsborrare.

Pickupen P3003 Maximum med HD-drev når hög produktion också i extremt krävande förhållanden. Det centralt integrerade avkännarhjulet säkerställer bättre markanpassning.

Det robusta direkta skärsystemet är konstruerat för direkt, effektivt snitt i olika grödor. Vid skörd av biomassa levererar systemet det bästa ensilaget med minimal andel smuts.

360Plus

360Plus-skärbordet med 8 små knivhuvuden är lätt och lämpar sig för nästan alla grödor.

375Plus

10 trummor för upp till 10 majsrader (75 cm mellan plantorna): klippaggregatet 375plus.

390Plus

Med 9 meters arbetsbredd är 390plus det kraftfullaste roterande Katana-skördebordet av dem alla.

460Plus Stalk-Buster

Med majsredskapet 460Plus i utförandet StalkBuster kan majsstubben krossas direkt under skördeaggregatet under skörd. Perfekt rustad mot angrepp av majsborrare.

460Plus

Med sina 4 stora knivhuvuden är det roterande 460plusskördeaggregatet idealiskt för krävande förhållanden.

475Plus

De 4 stora och 2 små knivhuvudena i 475plus-skördebordet kan även skära och forsla bort majsplantor som är mer än 4 meter höga, enhetligt och utan svårigheter.