360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Inga genvägar – Fendt Katana med Fendt-elektronik beprövad 10 000 gånger.

Dokumentation som har förfinats in till perfektion

VarioDoc Pro ingår redan i VarioGuideuppläggsmodulen vilket gör att du på ett mycket enkelt och pålitligt sätt kan dokumentera alla data, exempel bränsleåtgång och arealavverkning, och sedan enkelt föra över informationen online till din fältdatabas. Fendt Katana är därför perfekt lämpad för framtida krav.

Fendt VarioGuide – alltid på rätt spår

Med Fendt VarioGuide håller du kursen och kör med precision även i områden med dålig sikt. Fendt VarioGuide gör att din maskin kan arbeta med full kapacitet eftersom du håller spåret utan att behöva styra aktivt, även på natten eller med stora arbetsbredder. Med Fendt VarioGuide upprätthåller Katana automatiskt den ideala linjen så att du kan koncentrera dig helt på skörden.

Perfekt integrerad i driftkonceptet

Varioterminal 10,4” som ingår som standard kan på begäran fås med den beprövade redskapsstyrningen Variotronic. Med det här ISOBUS-gränssnittet kan du dra nytta av alla funktioner i Universal Terminal (UT). Integrerar ISOBUS-kompatibla sensorer och andra element fullständigt i driftkonceptet. Med en kommersiellt tillgänglig NIR-sensor för att fastställa innehållet i det skördade materialet kan du visa avläsningarna på traktorns Varioterminal för fullständig kontroll. Din maskin kunde inte vara mer flexibel.

Uppdaterad. Även i framtiden.

Med Fendts programvaruuppdateringar kommer din Katana alltid att vara uppdaterad, även i framtiden. Låt bara din återförsäljare installera de senaste uppdateringarna kostnadsfritt i samband med en vanlig service (arbetstiden debiteras). Din maskin är alltid uppdaterad och du är helt framtidssäkrad.

Fendts dokumentationssystem VarioDoc registrerar tillförlitligt alla relevanta data under användning.

Utvärdera och visa de VarioDoc Pro-data som har samlats in i ett gårdssystem på datorn.

Exemplet visar en ISOBUSkompatibel NIR-sensor som använder redskapsstyrningen Variotronic.

Den registrerade informationen kan överföras trådlöst via Bluetooth® eller ett mobildatanätverk.

För att uppnå en maximal täckningsyta krävs precision i arbetet. Med styrsystemet VarioGuide blir det enkelt för operatörerna att uppnå detta.

En ny funktion för avkastningsmätning registrerar de skördade volymerna och genomströmningen liksom det bearbetade området i hektar.

Kalibreringen utförs med en enkel vägning av verklig vikt.

De centrala indikeringslamporna på rattstången ger information om de viktigaste körparametrarna.