360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Nästa nivå inom skördeteknik – Fendt Tigo.
Fendt Tigo MS, MR och MR Profi.

Skydda grässvålen med perfekt markföljning

Tack vare pålitlig vägledning gör avkänningsvalsen att pickupen aldrig tränger ner i marken. Den upprätthåller lämplig markfrigång också i hårda och ojämna markförhållanden och anpassar sig efter jordytan. Smart teknik innebär att den hjälper dig när du behöver det, istället för att användas hela tiden. Avkänningsvalsen kan ställas in separat beroende på skördeförhållandena. Utöver optimerad foderkvalitet ger också Fendt Tigo ett pålitligt skydd av dina marker. Den justerbara avkännaren med länkhjul kommunicerar med pickupen och skyddar grässvålen även vid snäva svängar på fältet.

Rent arbete:
Ett lyckat skördearbete handlar framför allt om att ha bästa möjliga pickup. Den fritt svängande pickupen anpassar sig perfekt till marken. Detta ger inte bara mjukare drift och ren uppsamling, utan ökar också effektiviteten. Under denna process applicerar baffelplåten med vindskydd ett jämt tryck på strängen vilket samtidigt gör det lättare för pickupen att transportera grödan. Samspelet mellan vindskydd och baffelplåt minskar friktionen och säkerställer ett jämnt flöde av gröda.

Lång livslängd:
Fendt Tigo-pickupen kräver inte ett kamspår vilket ger mjuk drift och gör den helt underhållsfri. För att förhindra skador på maskin eller djur är alla pinnar som standard skyddade mot att lossna. Konstruktionen med varmgalvaniserade komponenter skyddar pickupen mot slitage som orsakas av frätande ensilage, rost och nötning. Resultatet är små underhållsbehov och ett långt tjänsteliv.

Mosaic

Pickup-mäthjulet som kan monteras mitt på modellerna Tigo MR och MR Profi säkerställer att pickupen styrs säkert även när markförhållandena är krävande. Detta är en garant för utomordentlig foderkvalitet eftersom jorden bli kvar i marken.

  • Mosaic

    Den automatiserade pickupen kan svänga fritt. Detta förbättrar både markföljning och uppsamling.

  • Mosaic

    Den automatiserade pickupens släpande mäthjul frigör den i hörn, kan svängas och skyddar därmed grässvålen. Med hjälp av en hålrad kan du ställa in hjulens höjd.

  • Mosaic

    Pickup-mäthjulet som kan monteras mitt på modellerna Tigo MR och MR Profi säkerställer att pickupen styrs säkert även när markförhållandena är krävande. Detta är en garant för utomordentlig foderkvalitet eftersom jorden bli kvar i marken.

Nästa steg till din Självlastarvagn Fendt Tigo MR/MR Profi