360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Fendt Tigo: Upplev nästa nivå inom skördeteknik.

Optimerad uppsamlingskraft med förlängd pickup

Fendt Tigos avancerade pickup gör din självlastarvagn effektivare. Fendt Tigo har sju pinnrader och en bredd på 1,90 m (PR), 2,00 m (VR) respektive 2,20 m (XR) för ett rent uppsamlingsresultat. Pickupens begränsade diameter innebär att pinnarna håller hög hastighet i ytterkanten. Pickupen på Fendt Tigo befinner sig nära rotorn, vilket ger smidigt och rent flöde av gröda. Optimerad uppsamling och matning till skärrotorn, även med korta och spröda grödor. Tigo XR har hydraulisk pickupdrivning som standard. Tigo PR kan fås med extra bred hydraulisk pickup med en arbetsbredd på 2 meter. Pickupen är utrustad med ett underhållsfritt drev utan kedja som har steglöst variabla inställningar av hastigheten. Toppklassig effektivitet.

Ett jämnt resultat

Ett lyckat skördearbete handlar framför allt om att ha bästa möjliga pickup. För att hjälpa med detta har Fendt Tigo plastband mellan pickup-pinnarna. Vare sig förhållandena är fuktiga eller torra ger plasten låg friktion och enskilda distanser löper mindre risk att kontamineras. Både renlighet och effektivitet är viktiga faktorer för Fendt Tigo. Av denna anledning utövar strängtillhållarrullen ett jämt tryck på strängen och ger samtidigt stöd åt pickupens transportkapacitet. Samspelet mellan strängtillhållarrullen och de enskilda fingrarnas plåtkontur minskar friktionen och säkerställer ett jämnt flöde av gröda.


De 7 pinnraderna med 54 mm mellan varje pinne omges av plastband. Detta samspel garantera bästa möjliga uppsamlingsprestanda och ett perfekt flöde av gröda tack vare låga friktionsförluster.

En konstant kontakttryck garanteras tack vare det integrerade pickupfrigöringssystemet. Den förbättrade markföljningen skyddar både pickupen och grässvålen. Du kan välja att montera systemet senare.

De bogserade avkännarhjulen på den avancerade pickupen frigör den i hörn och kan roteras. En rad av hål låter dig justera hjulens höjd.

Skydda grässvålen med perfekt markföljning

Tack vare pålitlig vägledning gör avkänningsvalsen att pickupen aldrig går ner i marken. Den upprätthåller lämplig markfrigång också i hårda och ojämna markförhållanden och anpassar sig efter jordytan. Tack vare intelligent teknik ger den stöd bara när det krävs och löper inte på marken permanent. Avkänningsvalsen kan ställas in separat beroende på skördeförhållandena. Utöver optimerad foderkvalitet ger också Fendt Tigo ett pålitligt skydd av dina marker. Den justerbara avkännaren med länkhjul stöder pickupen och skyddar grässvålen även när du gör snäva svängar på fältet.

Tack vare pickupens centrala placering bakom avkänningsvalsen kan inställd markfrigång alltid upprätthållas vilket garanterar säker vägledning av pickupen också vid krävande markförhållanden.

Allt är under kontroll!

Dragstångens positionsstyrning på Fendt Tigo ger lastpositionsstyrning med hög precision. En givare mäter pickupens rörelser och justerar dragstången igen. Fördelen för dig? En ständigt jämn inmatning och ett stort inflöde av gröda också vid höga körhastigheter.

Fendt Tigo ger dig friheten du behöver.

Rätt frigång

För att du snabbt ska kunna förflytta dig till och från fältet i skördetid erbjuder Fendt Tigo en generös markfrigång på 80 cm. Denna höga markfrigång aktiveras med ett knapptryck och dragstången svängs ut maximalt, vilket innebär att svår terräng inte är något problem ens vid skörd av majs.

Full fart framåt

Med dragalternativen för Fendt Tigo får du möjlighet att utnyttja maskinens maximala lastkapacitet när skörden är riktigt god. Tigo PR-serien är i standardutförande utrustad med en dragstång för Clevis-drag vilket ger i en dragstångsbelastning på 2 ton. Fendt Tigo XR levereras i standardutförande med en hydrauliskt styrd dragstång och ett nedre drag med K80-kulkoppling. Den hydrauliskt styrda dragstången på 4 ton på Tigo XR finns också att få som tillval till Tigo PR. Dragstångens strömlinjeformade konstruktion möjliggör snäv svängradie också tillsammans med traktorer med breda hjulspår.


Dragstångsupphängningen på Fendt Tigo ger dig ännu större

körkomfort.

Ett anpassningsbart styrsystem

Med hydraulisk eller elektronisk servo och systemet för förskjuten styrning överförs all styrning från traktorn direkt till vagnen. Därför kan du med Fendt Tigo backa med aktiva styraxlar utan att låsa dem manuellt. Detta förbättrar även trafiksäkerheten eftersom självlastarvagnen följer traktorns spår perfekt, vilket gör att vagnen inte vinglar i svängar och kurvor. Vagnarna är i standardutförande utrustade med en självstyrande axel. Den smarta strömlinjeformade dragstångskonstruktionen möjliggör en svängvinkel på 60° också med servo.

Med dragstångens positionsstyrning upprätthålls och kontrolleras pickupens inställda öppningsvinkel hela tiden. Därmed kan grödan flöda jämnt och obehindrat, och all gröda samlas upp, t.o.m. i kuperad terräng.

Nästa steg till din Självlastarvagn Fendt Tigo