360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Total kontroll med Fendt Tigo.

Ha koll på läget

Framsidan på Fendt Tigo ser ut som ett tråg av en speciell anledning. Tack vare överbyggnadens lutande konstruktion får operatören alltid perfekt utsikt över lastutrymmet. Med lastkapacitet mellan 31 m³ och 41 m³ (DIN) för PR-modellerna och 38 till 54 m³ (DIN) för XR-modellerna kan du transportera stora mängder gröda snabbt och enkelt.

Robust och stabil:
Med Fendt Tigo är du garanterad maximal stabilitet och ett långt tjänsteliv. Den robusta och solida överbyggnaden är tillverkad helt i stål med tätt placerade stöttor som är direkt skruvade i den underliggande chassiramen och bultade i profilramen ovan. Detta gör Fendt Tigo till den mest stabila och kompakta lastarvagnen i sin klass.

Enkelt utan modifieringar:
Mångsidighet och största möjliga driftflexibilitet är avgörande faktorer när en lantbrukare söker avkastning på en eventuell investering. Med Fendt Tigo kan du snabbt och enkelt växla från foderlastning till flistransport utan några större justeringar. Självlastarvagnens konstruktion bygger på en ram utan rör eller spännvajer, vilket gör det perfekt för påfyllning från hacken ovanifrån eller framifrån. När arbetsdagen är slut kan du glädjas åt små foderförluster, stor flexibilitet och snabb driftberedskap.

Mosaic

Du kan enkelt nå Fendt Tigos inre komponenter. Ingångsdörren på sidan med en integrerad trappa är lätt att öppna.

 • Mosaic

  Skydda din last under vägtransporten med det passande kapellet. Detta förebygger den allvarliga säkerhetsrisken med att smuts och skräp hamnar på vägen.

 • Mosaic

  Du kan enkelt nå Fendt Tigos inre komponenter. Ingångsdörren på sidan med en integrerad trappa är lätt att öppna.

 • Mosaic

  Tack vare en helt tät frontvägg förloras ingen gröda – inte ens med majshack. Allt utan att några ändringar behövs.

 • Mosaic

  Fendt Tigo är utformad utan något rörchassi för att möjliggöra enkel påfyllning uppifrån, oavsett om man använder skopa eller hack..

 • Mosaic

  Lastutrymmets hydrauliska kapell är enkelt att styra via terminalen.

Fendt Tigo lämnar inget åt slumpen.

Rätt vinkel

Fendt Tigo garanterar en enkel och effektiv lastningsoch lossningsprocess där fodret inte behöver tryckas upp i någon foderkanal eftersom golvskrapan sänks 250 mm. Självlastarvagnen applicerar rätt kraft med hög precision. Perfekt organiserade element i transportören innebär att lägre kraft krävs vid lastning, vilket i sin tur innebär lägre bränsleförbrukning.

Optimal drivning av bottenkedjor:
Med den här självlastarvagnen kan du behålla lugnet även i stressiga situationer. Den hydrauliska tvåstegsskrapan på XR och VR (finns som tillval på PR) kan justeras beroende på gröda och vikt. Med kontinuerligt justerbar formhastighet garanteras snabbast möjliga lossning. Om du har ont om tid kan du aktivera ”snabbmatning” för att lasta av snabbare och mer effektivt med upp till 25 m/min. Maskiner med utmatningsvalsar har reversering av bottenkedjorna som standard. Den kan också väljas utan utmatningsvalsar. Det reverserbara bottenkedjorna gör att maskinen kan lastas bakifrån. Detta innebär till exempel att fyrkantiga balar också kan lastas genom att reversera bottenkedjorna.

Rätt fördelning:
Ett enhetligt flöde av gröda under lossningen förbättrar kvaliteten när du komprimerar din plansilo. Du kan skapa ett jämnt täcke av foder på silon med de slutna matningsvalsarnas avancerade profil. Gräs, majs eller till och med helväxtensilage separeras med hög precision från fodervagnen. En så exakt lossningsprocess kan bara Tigo garantera. De kraftiga cylindriska kugghjulen med stora drivkedjor säkerställer jämn drift. För att dimensionerna ska hållas smidiga är drivlinans axlar inbyggda i ramen. Valsarnas enkla konstruktion mot baken ger flexibilitet med 2 m³ extra lastutrymme.

Alla vagnar i Tigo PR- och XR-serien kan fås med antingen 2 eller 3 förkomprimeringsvalsar. För att skapa ytterligare lastvolym kan enskilda valsar enkelt förlängas bakåt.

Utrustad för de mest krävande uppgifterna – de platta länkkedjorna i Tigo XR har brottstyrkan 60 ton. Tigo PR ger dig hållfasta och slitstarka rundstålkedjor med 50 tons brottstyrka.

När matningstrycket når den nedre matningsvalsen stoppar rörelsegivarna automatiskt golvskrapans matning.

Det galvaniserade sänkta stålgolvet ger optimerat korrosionsskydd vid transport av alla slags grödor, inklusive majs.

Från och med Tigo 75 XR ingår en tvåsidig golvskrapa som standard för säker lossning av stora volymer.

Fendt Tigo gör det enkelt att arbeta med gräs och majs.

Den första VarioFill-komponenten är frontväggen.

Kompaktare, enklare, mer manövrerbar och minst 1 meter kortare än andra självlastarvagnar i samma klass. Tack vare den mångfunktionella frontväggen, som kan roteras 80°, har Fendt Tigo fantastiska lastegenskaper. Utrymmet ovanför laddningsenheten skapar 6 m³ extra volym trots att fordonet fortfarande är kort. Frontväggens helt slutna ram ger högsta möjliga stabilitet i svängarna. Fendt Tigo är experten på nyttolast med sina viktbesparande och kompakta mått. Tillsammans med en Fendt-traktor skapas ett oslagbart team. Dra nytta av bättre placering vid körning på väg med perfekt viktfördelning och optimalt tryck mot släpvagnskopplingen.

Den andra VarioFill-komponenten är det automatiska lastningssystemet.

Lasta alltid med rätt tryck med Fendt Tigo. Eftersom frontväggen fungerar som motvägg vid både laddning och matning och med det integrerade systemet för automatisk lastning och lossning används varje kubikmeter lastvolym maximalt. Justera den automatiska lastningen i två steg, och justera kontinuerligt matningens komprimeringstryck steglöst genom terminalen. Förkomprimeringstrycket kan med detta system optimeras utifrån grödans struktur. Oavsett om du behöver maxtryck för en fullastad vagn eller lägre tryck för att undvika att höet smulas sönder aktiveras golvskrapan automatiskt så fort valt kompressionstryck uppnås i hydraulcylinderns tryckgivare. Efterhand som hela lastutrymmet fylls upp rör sig frontväggen gradvis framåt. Du kan tack vare VarioFill utnyttja lastkapaciteten maximalt och samtidigt arbeta effektivt och skapa förstklassigt foder.

Den tredje VarioFill-komponenten är det automatiska lossningssystemet.

Du behöver aldrig avlägsna foderrester från vagnen manuellt. VarioFill gör lossningen till ett avslappnat moment. Du startar lossningen genom att trycka på en knapp. Samtidigt som bakluckan öppnas aktiveras golvskrapan och frontväggen. Den mångfunktionella fronten trycker varsamt fram fodret över ett lutande flak och minskar belastningen på golvkedjorna. Skiljeväggen trycker aktivt fram det sista fodret tack vare bågpositionen som nås i ändläget, vilket innebär att fordonet alltid kan tömmas helt.

Din självlastarvagn är alltid optimalt lastad med det steglöst justerbara kompressionstrycket.

Golvskrapan behöver tack vare VarioFill-systemets automatiska lastning och lossning inte längre köras manuellt – du behöver bara luta dig bakåt i traktorstolen och styra ditt fordon.

VarioFill: Kombinationen av intelligent automatisk lastning och lossning med en multifunktionell frontvägg.

Nästa steg till din Självlastarvagn Fendt Tigo