360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Fendt Tigo: Upplev nästa nivå inom skördeteknik.

Optimerad matning med förlängd pick-up.

Fendt Tigos avancerad pickup ökar hela självlastarvagnens effektivitet. Med sju pinnrader och en bredd på 1,90 m (PR) och 2,00 m (XR) erbjuder Fendt Tigo en utomordentlig uppsamlingskapactitet. Tack vare det korta avståndet mellan pickupen och rotorn uppnår Fendt Tigo ett renare och pålitligare flöde av gröda med lägre hastighet och nästan identisk rotationshastighet. Resultatet: Optimerad uppsamling och matning till skärrotorn, också med korta och spröda grödor.

Rent arbete

Bästa möjliga uppsamling av gröda är första byggstenen för en lyckad skörd. Därför förlitar sig Fendt Tigo på distanser av plast. Vare sig förhållandena är fuktiga eller torra ger plasten alltid låg friktion och enskilda distanser löper mindre risk att kontamineras. Både renlighet och effektivitet är viktiga faktorer för Fendt Tigo. Av denna anledning utövar strängtillhållarrullen ett jämt tryck på strängen och ger samtidigt stöd åt pickupens transportkapacitet. Samspelet mellan strängtillhållarrullen och de enskilda fingrarnas plåtkontur minskar friktionen och säkerställer ett jämnt flöde av gröda.

Skydda grässvålen med perfekt markföljning

Tack vare pålitlig vägledning gör avkänningsvalsen att pickupen aldrig går ner i marken. Den upprätthåller lämplig markfrigång också vid hårda och ojämna markförhållanden och anpassar sig efter jordytan. Tack vare intelligent teknik ger den stöd bara när det krävs och löper inte på marken permanent. Du kan själv ställa in avkänningsvalsen utifrån aktuella skördeförhållanden. Utöver optimerad foderkvalitet ger också Fendt Tigo ett pålitligt skydd av dina marker. Den justerbara avkännaren med länkhjul kommunicerar med pickupen och skyddar grässvålen också vid snäva svängar på fältet.

Tack vare pickupens centrala placering bakom avkänningsvalsen kan inställd markfrigång alltid upprätthållas vilket garanterar säker vägledning av pickupen också vid krävande markförhållanden.

Fendt Tigo ger dig friheten du behöver.

För att du ska kunna röra dig snabbt till och från fältet i skördetid erbjuder Fendt Tigo en generös markfrigång på 80 cm. Denna höga markfrigång aktiveras med ett knapptryck och dragstången svängs ut till maxläge vilket innebär att svår terräng inte är något problem ens under majsskörden.

Full fart framåt

Med dragalternativen för Fendt Tigo får du möjlighet att utnyttja maskinens maximala lastkapacitet när skörden är riktigt god. Tigo PR-serien är i standardutförande utrustad med en dragstång för Clevis-drag vilket ger i en dragstångsbelastning på 2 ton. Fendt Tigo XR levereras i standardutförande med en hydrauliskt styrd dragstång och ett nedre drag med K80-kulkoppling. Den hydrauliskt styrda dragstången på 4 ton på Tigo XR finns också att få som tillval till Tigo PR. Dragstångens strömlinjeformade konstruktion möjliggör snäv svängradie också tillsammans med traktorer med breda hjulspår.

Ett anpassningsbart styrsystem

Med hydraulisk eller elektronisk servo och systemet för förskjuten styrning överförs all styrning från traktorn direkt till vagnen. Därför kan du med Fendt Tigo backa med aktiva styraxlar utan att låsa dem manuellt. Dessutom blir maskinen betydligt säkrare vid körning på väg eftersom vagnen alltid dras rakt bakom traktorn. Systemet gör att traktorn aldrig vobblar över vägbanan eller byter riktning när traktorn svänger i en kurva. Vagnarna är i standardutförande utrustade med en självstyrande axel. Den smarta strömlinjeformade dragstångskonstruktionen möjliggör en svängvinkel på 60° också med servo.

Vi klarar allt!

Med dragstångens positionsstyrning upprätthålls och kontrolleras pickupens inställda öppningsvinkel hela tiden. På så vis kan ett jämnt och kontinuerligt flöde av gröda utan blockeringar säkerställas.