360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Total kontroll med Fendt Tigo.

Framsidan på Fendt Tigo ser ut som ett tråg av en speciell anledning. Tack vare överbyggnadens lutande konstruktion får operatören alltid perfekt utsikt över lastutrymmet. Med lastutrymmen på mellan 31 och 41 m3 (DIN) för PR-modellerna och 38 till 54 m3 (DIN) för XR-modellerna kan du transportera stora mängder gröda snabbt och enkelt.

Robust och stabil

Med Fendt Tigo är du garanterad maximal stabilitet och ett långt tjänsteliv. Den robusta och solida överbyggnaden är tillverkad helt i stål med tätt placerade stöttor som är direkt skruvade i den underliggande chassiramen och bultade i profilramen ovan. Detta gör Fendt Tigo till den mest stabila och kompakta lastarvagnen i sin klass.

Enkelt utan modifieringar

Mångsidighet och största möjliga driftsflexibilitet är avgörande faktorer när en lantbrukare söker avkastning på en eventuell investering. Med Fendt Tigo kan du snabbt och enkelt växla från foderlastning till flistransport utan några större modifieringar. Vagnens konstruktion bygger på en ram utan rör och spännvajer och är därför perfekt för påfyllning från hacken frameller ovanifrån. När arbetsdagen är slut kan du glädjas åt små foderförluster, stor flexibilitet och snabb driftsberedskap.

Mosaic

Du kan enkelt nå Fendt Tigos inre komponenter. Ingångsdörren på sidan med en integrerad trappa är lätt att öppna.

 • Mosaic

  Skydda din last under vägtransporten med ett smidigt kapell. Smuts från vägen och därtill kopplade säkerhetsrisker elimineras.

 • Mosaic

  Du kan enkelt nå Fendt Tigos inre komponenter. Ingångsdörren på sidan med en integrerad trappa är lätt att öppna.

 • Mosaic

  Tack vare en helt tät frontvägg förloras ingen gröda – inga modifieringar krävs ens när en majshack används.

 • Mosaic

  Tack vare Fendt Tigos ramkonstruktion utan rör kan den enkelt fyllas ovanifrån med skopa eller från hacken.

 • Mosaic

  Det hydrauliska lastkapellet kräver bara en dubbelverkande kontrollenhet.

Fendt Tigo lämnar inte något åt slumpen.

Fendt Tigo garanterar en effektiv och smidig lastningsoch lossningsprocess där fodret inte behöver tryckas upp i en foderkanal eftersom golvskrapan sänks 250 mm. Vagnen applicerar rätt kraft med hög precision. Ett minskat effektbehov under lastning ger lägre bränsleförbrukning tack vare en optimerad transportörskonfiguration.

Rätt hastighet

Med Tigo kan du hålla dig lugn också i stressiga situationer. Den hydrauliska tvåstegsskrapan på XR (finns som tillval på PR) kan justeras beroende på gröda och vikt. Med kontinuerligt justerbar formhastighet garanteras snabbast möjliga lossning. Om lossningen måste gå riktigt fort kan du aktivera snabbmatning med upp till 25 m/min för ännu mer effektiv och snabb lossning. Fendt Tigo är dessutom utrustad med återmatning med golvskrapan för modeller med matningsvalsar. De är konfigurerade för de mest krävande tillämpningarna också med dessa drev.

Rätt fördelning

Ett enhetligt flöde av gröda under lossningen förbättrar kvaliteten när du komprimerar din plansilo. Du kan skapa ett jämnt täcke av foder på silon med de slutna matningsvalsarnas aggressiva profil. Gräs, majs eller till och med helväxtensilage lossas med hög precision från fodervagnen. En så exakt lossningsprocess kan bara Tigo garantera. Ett mjukt drev ger de kraftfulla cylindriska kugghjulen kraft via drivkedjor med stor dimension. För att dimensionerna ska hållas hanterliga är transmissionsaxlarna inbyggda i ramen. Valsarnas enkla konstruktion där bak ger flexibilitet med 2 m³ extra lastutrymme.

Alla vagnar i Tigo PR-serien är utrustade med två matningsvalsar och XR-serien med 3 matningsvalsar som standard. För att skapa ytterligare lastvolym kan enskilda valsar enkelt förlängas bakåt.

Du är rustad för de allra mest krävande arbetsuppgifterna tack vare Tigo XR:s planlänkskedjor med brottstyrka på 60 ton. Tigo PR ger dig hållfasta och slitstarka rundstålkedjor med 50 tons brottstyrka.

När matningstrycket når den nedre matningsvalsen stoppar rörelsegivarna automatiskt golvskrapans matning.

Det galvaniserade sänkta stålgolvet ger optimerat korrosionsskydd vid transport av alla slags grödor, inklusive majs.

Från och med Tigo 75 XR ingår en tvåsidig golvskrapa som standard för säker lossning av stora volymer.

Fendt Tigo har fronten för gräs och majs.

Den första VarioFill komponenten är frontväggen.

Kompaktare, enklare, mer manövrerbar och minst 1 meter kortare än andra självlastarvagnar i samma klass. Med en multifunktionell frontvägg som är vridbar med 80 grader är Fendt Tigo så nära ett mirakel inom självlastarvagnar man kan komma. Eftersom utrymmet över matningsenheten kan utnyttjas frigörs ytterligare 6 m³ lastutrymme samtidigt som fordonet blir kortare. Frontväggens helt slutna ram ger största möjliga stabilitet i svängarna. Samspelet mellan en lätt konstruktion och kompakta dimensioner gör Fendt Tigo till kungen av maxlast. Tillsammans med en Fendttraktor skapas ett oslagbart team. Du kan dra nytta av bättre väghållning under transport tack vare perfekt lastfördelning och optimerat kultryck.

Den andra VarioFill komponenten är det automatiska lastingssystemet.

Lasta alltid med rätt tryck med Fendt Tigo. Varje m³ i lastutrymmet används på ett optimerat sätt tack vare frontväggens dubbelverkande funktion som lastare och förkomprimator, med integrerad automatisk lastning och lossning. Justera den automatiska lastningen i två steg, och justera matningens komprimeringstryck steglöst genom terminalen. Förkomprimeringstrycket kan med detta system optimeras utifrån grödans struktur. Vare sig du behöver maxtryck för en fullastad vagn eller ett längre tryck för att undvika desintgrationsförluster med hö aktiveras automatiskt golvskraporna så fort valt kompressionstryck uppnås i hydraulcylinderns tryckgivare. Efterhand som hela lastutrymmet fylls upp rör sig frontväggen framåt. Du kan tack vare VarioFill utnyttja lastkapaciteten maximalt och samtidigt arbeta effektivt och skapa förstklassigt foder.

Den tredje VarioFill komponenten är det automatiska lossningssystemet.

Du behöver aldrig manuellt avlägsna foderrester från vagnen. VarioFill gör lossningen till ett avslappnat moment. Du startar lossningen genom att trycka på en knapp. Samtidigt som bakluckan öppnas aktiveras golvskrapan och frontväggen. Den multifunktionella fronten trycker varsamt fram fodret över ett lutande flak och minskar belastningen på golvkedjorna. Frontväggen trycker aktivt fram det sista fodret tack vare bågpositionen som nås i ändläget, vilket gör att vagnen alltid kan tömmas helt.

Din vagn är alltid optimalt lastad med det steglöst justerbara kompressionstrycket.

Golvskrapan behöver tack vare VarioFill-systemets automatiska lastning och lossning inte längre köras manuellt – du behöver bara luta dig bakåt i traktorstolen och styra ditt fordon.

VarioFill: Kombinationen av intelligent lastning och lossning med en multifunktionell frontvägg.